Въвеждаме отказ за влизане в България на хора с черен печат за Шенген

Въвеждаме отказ за влизане в България на хора с черен печат за Шенген

Въвеждаме отказ за влизане в България на хора с черен печат за Шенген

От днес на територията на България ще се отказва влизане на граждани на трети страни, за които има въведен сигнал в Шенгенската информационна система с мярка "отказ за влизане или пребиваване", предаде БНТ.

Отказът за допускане в България ще се прилага в случаите, когато гражданин на трета страна, за когото една или повече държави членки на Съюза са въвели забрана за неговото пребиваване в Шенгенското пространство, се яви на български граничен пункт. 

Хора, които се намират във вътрешността на страната без разрешително за пребиваване, а имат наложен "отказ за влизане", ще бъдат извеждани от националната ни територия от компетентните български власти.

ШИС е най-широкомащабната информационна система в Европа, с най-много крайни потребители и се явява най-ефективната компенсаторна мярка в пространството на свободно движение на лица.

България, като държава членка на ЕС и ШИС, ще има задължението да въвежда своите национални забрани под формата на сигнали по чл. 24 от Регламента за ШИС II, както и да изпълнява забраните, наложени от останалите 29 държави членки.

Това e едно от фундаменталните достижения на Шенгенското законодателство, което гарантира сигурността на общата територия чрез взаимно признаване и изпълнение на забраните за влизане, издадени от държавите членки.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ