Над 41 млн. лв. приходи от туристически нощувки през декември

Над 41 млн. лв. приходи от туристически нощувки през декември

Над 41 млн. лв. приходи от туристически нощувки през декември

Приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла през декември 2016 г. достигат 41,6 млн. лв., или с 14,7% повече в сравнение с декември 2015 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 19,8%, така и от български - с 11,6%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През декември 2016 г. в страната са функционирали 1 938 места за настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 57,4 хил., а на леглата – 116,7 хиляди. В сравнение с декември 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1,6%, докато леглата в тях нарастват с 1,6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2016 г., е 808,2 хил., или с 13,2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 16,5%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През декември 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69,2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39,8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21,4% от нощувките на чужди граждани и 28,5% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9,4 и 31,7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2016 г. се увеличават с 11,6% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 419 хил. От всички пренощували лица 74,9% са българи, като по-голямата част от тях (60%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1,8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 105 хил., като 69,2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2016 г. е 23,3%, като се увеличава с 2,5 процентни пункта в сравнение с декември 2015 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 32%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 21,9% и с 1 и 2 звезди – 15,9%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ