Растат приходите от туристически нощувки

Растат приходите от туристически нощувки

Растат приходите от туристически нощувки

Приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла през април 2017 г. достигат 44,2 млн. лв., или с 16,9% повече в сравнение с април 2016 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 32,9%, така и от български - с 3,1%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През април 2017 г. в страната са функционирали 1 965 места за настаняване с над 10. Броят на стаите в тях е 67,2 хил., а на леглата – 148,7 хиляди. В сравнение с април 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1%, а на леглата в тях - с 1,4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2017 г., е 908 хил., или с 11,5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 18,3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През април 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36,1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18,9% от нощувките на чужди граждани и 31% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8 и 32,9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2017 г. се увеличават с 5,3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 435,5 хиляди. От всички пренощували лица 64,7% са българи, като по-голямата част от тях (64,2%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1,9 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 153,5 хил., или със 17,2% повече в сравнение с април 2016 г., като 72% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2017 г. е 23,9%, като се увеличава с 2 процентни пункта в сравнение с април 2016 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 28,8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 25,5%, и с 1 и 2 звезди – 16,6%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ