С над 23% нарастват приходите от туристически нощувки

С над 23% нарастват приходите от туристически нощувки

С над 23% нарастват приходите от туристически нощувки

Приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла през октомври 2016 г. достигат 44,4 млн. лв., или с 23,5% повече в сравнение с октомври 2015 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 29,2%, така и от български - със 17,6%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2016 г. в страната са функционирали 2 021 места за настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 75,8 хил., а на леглата – 160,1 хиляди. В сравнение с октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава на същото ниво, а на леглата в тях нараства с 6,5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г., е 881,8 хил., или с 21,2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 27,3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През октомври 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71,3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33,9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19,5% от нощувките на чужди граждани и 30,2% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9,2 и 35,9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2016 г. се увеличават с 21,6% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 440 хил. От всички пренощували лица 65,2% са българи, като по-голямата част от тях (64,5%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1,9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 152,9 хил., като 70,9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 20,6%, като се увеличава с 2,2 процентни пункта в сравнение с октомври 2015 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 22,9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 21,7% и с 1 и 2 звезди – 16,5%.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ