ВАС върна "Евролаб 2011" на ГКПП "Капитан Андреево"

ВАС върна Евролаб 2011 на ГКПП Капитан Андреево

ВАС върна "Евролаб 2011" на ГКПП "Капитан Андреево"

Заради незаконосъобразни действия на агенцията по безопасността на храните, Върховният административен съд /ВАС/ възстановява дейността на "Евролаб 2011" като оператор по товарене и разтоварване на ГКПП "Капитан Андреево". Това съобщиха от съда, цитирани от БТА. 

"Евролаб" е частната фирма, извършвала фитосанитарния контрол на граничния пункт от 2019 г. насам, която правителството на Кирил Петков заподозря в корупционна схема с предишното управление, а самият Петков дори заяви, че именно отстраняването ѝ е причината Слави Трифонов да оттегли подкрепата си за управлението и кабинетът да падне. Дейността на фирмата беше прекратена със заповед на шефа на Българската агенция по безопаност на храните, която пое извършването на фитосанитарния контрол на ГКПП "Капитан Андреево". Наскоро директорът на БАХБ, проф. Христо Даскалов изнесе данни, че откакто агенцията осъществява проверките, са установени много повече положителни на пестициди проби при вноса на храни. 

В съда имаше три жалби, по които тръгнаха дела, свързани с издадени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ заповеди и писма през май, уточняват от ВАС. Върховният административен съд е установил неоснователни фактически действия на администрацията на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) във връзка с товаро-разтоварната дейност на ГКПП "Капитан Андреево". Става дума за нарушения на регламент на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите дейности, които гарантират прилагането на законодателството в областта на храните, фуражите и здравеопазването на животните.

Първото административното дело пред ВАС е образувано по жалба на "Евролаб 2011" ЕООД срещу разпореждане на административния съд в Хасково. С него е отхвърлено искането за безусловно прекратяване действията на БАБХ. Върховните магистрати обаче отменят разпореждането на първоинстанционния съд и нареждат незабавно и безусловно да бъдат прекратени действията на органи и длъжностни лица на БАБХ, които не допускат служители на "Евролаб 2011" ЕООД да извършват товаро-разтоварна дейност и да изпълняват функциите си на оператор по смисъла на регламента на Европейския парламент и Съвета от 15 март 2017 г. Върховните магистрати приемат, че действията по ограничаване на достъпа на оператора до стоките не се основават на закона и на административен акт и затова отменят разпореждането на съда в Хасково. Това решение на ВАС е окончателно.

Второто дело е срещу друга заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 17 май. Дружеството оспорва определение на административния съд в София, с което жалбата му е оставена без разглеждане.  Върховните магистрати потвърждават, че определението на първоинстанционния съд е правилно и го оставят в сила. Причината е, че в оспорената заповед не се съдържат волеизявления, с които да се нарушават или застрашават права, свободи или законни интереси на "Евролаб 2011" ЕООД. С нея се разпорежда всички проби, считано от 20 май  да се изпращат за изследване в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) към БАБХ. С тази заповед, обаче, изпълнителният директор на БАБХ не отменя друга заповед на министъра на земеделието и храните, с която "Евролаб 2011" ЕООД е определена за лаборатория, в която да се извършва официален контрол за остатъчни вещества от пестициди от плодове и зеленчуци. Върховните магистрати приемат също, че с нея ЦЛХИК не е определена и за единствена и изключителна лаборатория на  граничния пункт. Третото дело е срещу писмо на изпълнителния директор на БАБХ от 18 май до началника на отдела за инспекции на "Капитан Андреево". Жалбата на "Евролаб 2011" е срещу друго  определение на административния съд в София, с което тя е оставена без разглеждане. Върховните магистрати, обаче, го отменят и връщат за разглеждане на делото по същество.

С писмото е разпоредено, считано от 20 май, проби от пратки на плодове и зеленчуци от Турция да се изпращат за изследване в ЦЛХИК към БАБХ. По този начин държавната ЦЛХИК се определя за единствена и изключителна лаборатория и се отнема правото на лабораторията на "Евролаб 2011", която е надлежно регистрирана и не е заличена по предвидения в закона, да извършва тази дейност. Подобно разпореждане липсва в заповедта от 17 май. Въпреки че писмото представлява вътрешнослужебен акт, съгласно решение на Конституционния съд, когато той засяга законни права и интереси на определен кръг лица, те имат право на съдебна защита, какъвто е настоящият случай. 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ