БСК: Реалната безработица надхвърля 18%

БСК: Реалната безработица надхвърля 18%

БСК: Реалната безработица надхвърля 18%

Откакто икономиката на България функционира в условията на криза, основен проблем остава заетостта, а не ръстът на трудовите възнаграждения и минималните осигурителни доходи. Това заяви зам.–председателят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков.

По думите му за разлика от минали години, през 2012 г. е налице едновременен спад на инвестициите, намаляващи продажби в редица сектори. „Добавената стойност, генерирана от икономиката намалява вече второ поредно тримесечие. В същото време, отчитаният ръст на брутния вътрешен продукт се дължи основно на статистически корекции и повишена събираемост на някои данъци, включително от неправомерно невъзстановен ДДС. Спадът на брутната добавена стойност, както и на продажбите в редица сектори, намаляването на броя на заетите, повишаването на цените на енергоносителите, поставят повечето браншове и предприятия в изключително тежка ситуация”, обясни Бранков.

„Прокламираната повишена производителност на труда в повечето случаи е за сметка на съкратена заетост, а не на увеличаващи се продажби. Затова, според нас, не увеличението на доходите, а запазването на заетостта е най-сериозното предизвикателство пред икономиката ни”, допълни той.

Данни на БСК показват, че до май тази година се наблюдава постоянен спад на преизчисления показател за осигурени лица на пълен работен ден. Към петия месец на годината броят на осигурените на пълен щат е около 1,941 млн. души, осигуряващи над 2,2 млн. пенсионери и значително повече изплащани пенсии.

Реалната безработица в страната (регистрирани безработни и обезкуражени лица) надхвърля 18% от икономически активното население.

Тревожен е фактът, че има сектори, като леката промишленост, където постигнатите споразумения за ръст на минималния осигурителен доход (МОД) са за много висок ръст. Това отразява корпоративните интереси на малък брой големи предприятия като същевременно създават непоносими условия за голяма част от малките и средни предприятия.

БСК продължава да настоява за отказа от административно определяне на среден ръст на осигурителните прагове в браншовете и дейности без постигнати договорености. Това е и отправената препоръка на Европейската комисия. „Категорични сме, че ако това бъде направено и тази година, много работодатели ще бъдат принудени да освободят работници, което ще повиши разходите за обезщетения и социални помощи и ще задълбочи кризата на трудовия пазар и осигурителните системи”, изтъкна Бранков.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ