НСИ: Най-много нови сгради се строят в Бургас

НСИ: Най-много нови сгради се строят в Бургас

НСИ: Най-много нови сгради се строят в Бургас

През четвъртото тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 194 жилищни сгради с 2 945 жилища в тях и с 414 419 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 56 административни сгради/офиси с 60 460 кв. м РЗП и на 1 563 други сгради с 639 300 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и застроената им площ намаляват съответно с 10,6 и 5,5%, докато жилищата в тях се увеличават с 16%. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Административните сгради са по-малко с 8,2%, но общата им застроена площ нараства със 147,5%, докато при другите сгради е регистрирано увеличение на броя с 9,1%, а съответната им РЗП намалява със 7,1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 3,6%, жилищата в тях - с 8,9%, и тяхната РЗП - с 9,7%. Нарастване бележи и броят на административните сгради - със 7,7%, на другите сгради - с 41,1%, като и съответната им застроена площ се увеличава с 95,4 и 5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас - 186, София (столица) - 137, София - 111, Варна - 110, и Пловдив - 97. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 830, Варна - 434, Пловдив - 352, София (столица) - 240, и Благоевград - 199 (табл. 1).

През четвъртото тримесечие на 2011 г. е започнал строежът на 640 жилищни сгради с 1 740 жилища в тях и с 228 438 кв. м обща застроена площ, на 28 административни сгради/офиси с 12 439 кв. м РЗП и на 670 други сгради с 451 382 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 11,2%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават съответно с 3 и 0,6%. Регистрирано е намаление и на започнатите административни сгради с 9,7% и на тяхната застроена площ с 47,3%. При започнатите други сгради се наблюдава увеличение както на броя - с 18,6%, така и на общата им застроена площ – с 35,7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 4,7%, докато жилищата в тях и РЗП намаляват съответно с 23,9 и 13,9%. Наблюдава се нарастване на броя на започнатите административни сгради с 16,7%, на другите сгради с 41,9%, докато общата застроена площ при административните сгради намалява с 12,2%, а при другите сгради РЗП нараства със 106%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас – 121 жилищни и 64 други сгради, Пловдив - 70 жилищни и 53 други сгради, Варна - 54 жилищни и 46 други сгради, София - 52 жилищни и 40 други сгради, София (столица) - 36 жилищни и 40 други сгради.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ