Строителството на нови сгради с най-голям подем в Бургаска област

Строителството на нови сгради с най-голям подем в Бургаска област

През второто тримесечие на 2012 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 228 жилищни сгради с 3 557 жилища в тях и с 472 081 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 41 административни сгради/офиси с 22 838 кв. м РЗП и на 1 288 други сгради с 552 242 кв. м РЗП. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 41,5%, жилищата в тях - с 83%, и застроената им площ - с 67,5%. Нарастване се наблюдава и на броя на административните сгради със 17,1% и на другите сгради - с 27%, като разгънатата им застроена площ също се увеличава съответно с 61,7 и 22,8%.

В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 6,9% по-малко, но жилищата в тях са повече със 17,3%.

Административните сгради намаляват с 38,8%, а другите видове сгради - с 6,3%. Регистрирано е увеличение на РЗП на жилищните сгради с 8,9% и на другите сгради - с 24,9%, докато при административните сгради РЗП намалява с 47,1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Пловдив - 179, Бургас - 177, Варна - 114, София - 103, и София (столица) - 89. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 1 584, Варна - 466, София (столица) - 268, Пловдив - 252, и Благоевград - 129.

През второто тримесечие на 2012 г. е започнал строежът на 683 жилищни сгради с 2 105 жилища в тях и с 251 701 кв. м обща застроена площ, на 20 административни сгради/офиси с 5 708 кв. м РЗП и на 579 други сгради с 269 870 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е със 78,8% повече, жилищата в тях - с 66,8%, и общата им застроена площ - с 56%. Увеличение е регистрирано и на започнатите административни сгради със 17.6%, но тяхната РЗП намалява с 9,1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 47%, а общата им застроена площ - с 4,6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. броят на започнатите нови жилищни сгради е с 6,7% по-малко, а жилищата в тях - с 1%. Административните сгради намаляват с 44,4%, и другите видове сгради - с 14,6%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради с 8% и на административните сгради - със 72,8%, докато при другите сгради РЗП се увеличава с 3,8%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 106 жилищни и 38 други сгради; Варна - 89 жилищни и 57 други сгради; София - 67 жилищни и 37 други сгради; Пловдив - 64 жилищни и 44 други сгради; София (столица) - 56 жилищни и 22 други сгради.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ