Данните са най-ценният капитал

Данните са най-ценният капитал

Данните са най-ценният капитал

Бизнесът не трябва да се лишава от тази инвестиция, казва Мария Косанова, управляващ директор на Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium

Кой е най-важният капитал за бизнеса в процеса на ускоряваща се дигитална трансформация? 

Отговорът на този въпрос е един – данните. Осъзнаването на този лесен на вид отговор от страна на бизнеса обаче не е лесна задача, особено в България. По мои наблюдения повечето организации у нас, независимо дали в частния или в публичния сектор, все още се отнасят към данните си не като към потенциал, от който да се възползват, а като към хаос, който не могат да подредят. Именно затова технологичните компании имаме нелеката задача да покажем на бизнеса как да извлече реална стойност от своята информация.

Ефективното управление и адекватният анализ на непрекъснато нарастващия поток от данни може да даде конкурентно предимство на всяка компания – от нов прочит на поведението на клиентите, през по-успешни ръководни решения, до по-добро менажиране на риска. 

В този смисъл какво трябва да запази бизнесът в стратегиите си, за да си гарантира растеж през 2023 г.?

Дигиталната трансформация е процес, а не еднократен акт, и компаниите трябва да се стремят да трансформират своите бизнес модели, за да бъдат по-гъвкави, по-приспособими към промените и по-способни да се справят с динамиката на потребителски нужди.

Бизнес прогнозите за 2023 г. не са „розови. Обикновено в такава ситуация компаниите започват да оптимизират разходите си и често в този списък са инвестициите в нови технологии. Неслучайно използвам думата инвестиции, а не разходи. Внедряването на правилните технологични решения може да донесе възвръщаемост на вложените средства и в крайна сметка да спести ненужни разходи. Затова бюджетите в тази сфера е добре да се запазят, въпреки очакванията за трудна година.

В тази връзка ще кажа, че Hewlett Packard Enterprise има решение – платформата HPE Ezmeral, която може да удовлетвори разнопосочни бизнес нужди, без да ограничава клиентите и да ги задължава да използват точно определена технология, за да може тя да работи. Напротив, тази платформа може да работи с повечето ИТ среди, така че не е нужно да се подменя цялата ИТ инфраструктура. Нашето решение е приложимо, без да нарушава вече направените инвестиции.

Какво е решението, ако компаниите нямат възможност да инвестират, но искат да продължат в тази посока?

Алтернативата е „модел, базиран на потреблението“ (т.нар. as-a-service). При него клиентите могат да използват само толкова технологичен ресурс, колкото им е нужен, и само тогава, когато им е нужен. Преминаването към този модел е изключително разумно, защото той освобождава винаги необходимия паричен ресурс в днешната „бърза“ икономика.

Hewlett Packard Enterprise има решение и в тази област – с платформата HPE GreenLake например клиентите могат гъвкаво да скалират своите ИТ ресурси, за да отговорят на нуждите си, без това да се отразява на контрола върху сигурността и поверителността. Клиентите, преминаващи към това решение, могат да постигнат повече от 30% намаление на енергийните и общите разходи за закупуване на ИТ инфраструктура.

Мина Панова. Текстът е публикуван в осмото годишно издание на Мениджър "Първите в бизнеса"

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ