Безработицата у нас достигна 13% през първото тримесечие на годината

Безработицата у нас достигна 13% през първото тримесечие на годината

Безработицата у нас достигна 13% през първото тримесечие на годината

През първото тримесечие на 2012 г. безработните лица в страната са били 421,4 хил., от които 252,3 хил. са мъже и 169 хил. - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г., броят им се е увеличил с 4,8%.

Коефициентът на безработица се е увеличил с 0,7 процентни пункта и през първото тримесечие на 2012 г. е 12,9%. При мъжете той нараства с 1,3 процентни пункта, а при жените - с 0,1 процентни пункта, и достига съответно 14,5 и 11%. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Продължително безработни (от една или повече години) у нас са 226,7 хил., или 53,8% от всички безработни лица, като в сравнение с първото тримесечие на предходната година броят им се е увеличил със 7,9%.

От всички безработни през първото тримесечие на 2012 г. 350,6 хил., или 83,2%, са имали предишна заетост, като броят им се е увеличил с 3,9% в сравнение със същото тримесечие на 2011 година. Безработните, търсещи първа работа, са нараснали с 9,7% и през първото тримесечие на 2012 г. достигат 70,8 хил.

Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 23% (24% за мъжете и 21,7% за жените) и нараства с 1,7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2011 г.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65,4% и е с 0,2 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2011 г.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 56,9%, или с 0,3 процентни пункта под равнището, регистрирано през съответното тримесечие на предходната година.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 245,7 хил., или 14,3% от всички неактивни лица в тази възрастова група (1,713 млн.).

През първото тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица (на възраст 15 и повече навършени години) е 2,853 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст – 45,1%. От всички заети лица през първото тримесечие на 2012 г. 1,493 млн. (52,3%) са мъже и 1,361 млн. (47,7%) са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г., броят на заетите намалява с 51,2 хил., или с 1,8%, а относителният им дял – с 0,5 процентни пункта.

С висше образование са 813,8 хил., или 28,5% от всички заети лица, със средно – 1,73 млн. (60,6%), и с основно или по-ниско – 309,9 хил. (10,9%).

От общия брой на заетите лица 3,6% (103,3 хил.) са работодатели, 6,6% (188,1 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88,9% (2,537 млн.) - наети лица, и 0,9% (24,5 хил.) - неплатени семейни работници. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. намаление се наблюдава основно при самостоятелно заетите лица (със и без наети лица) и неплатените семейни работници - общо за тези категории с 11,8%.

От наетите лица 1,816 млн. (71,6%) работят в частния сектор, а 721,2 хил. (28.4%) - в обществения.

През първото тримесечие на 2012 г. в сектора на услугите работят 1,781 млн. (62,4%) от заетите лица, в индустрията – 909,6 хил. (31,9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 162,8 хил. (5,7%).

От заетите лица 2,816 млн. са на възраст до 64 навършени години. Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 56,9%, съответно 59% за мъжете и 54,8% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 35,5%, съответно 38,7% за мъжете и 32,1% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) намалява с 0,6 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2011 г. и достига 61,1% (63,5% за мъжете и 58,7% за жените).

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 461,6 хил., или 43,9% от населението в същата възрастова група.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ