Аркади Шарков: България може да има ключова роля в европейския план за подсигуряване срещу бъдещи здравни рискове

Аркади Шарков: България може да има ключова роля в европейския план за подсигуряване срещу бъдещи здравни рискове

Аркади Шарков: България може да има ключова роля в европейския план за подсигуряване срещу бъдещи здравни рискове

Време е думата „реформа“ да се замени с разговор за това  от какво има нужда системата, за да се надгради сега съществуващия модел, така че да се осигури спокойствие и дълголетие в добро здраве за българските пациенти, казва Аркади Шарков, макроикономист от ЕКИП и експерт по икономика на здравеопазването.

Неговата експертизата е в сферите на икономика на здравеопазването, данъчна политика, европейски проекти и управление на инвестиционни проекти. Завършил е магистратура по Публични политики в Маастрихтския университет и Университета на ООН. Работил е по проекти, свързани с лекарствената политика и оптимизация на публичните разходи в сферата на здравеопазването, а също и по такива, свързани с устойчивото развитие на индустрията в България.

Той ще бъде модератор на първи панел от юбилейния Десети Фарма форум на списание Мениджър, който ще се проведе на 28 февруари в София Хотел Балкан.

За концепцията за равен достъп до качествено здравеопазване у нас се заговори за първи път преди десет години. Как оценявате към днешна дата следването на тази цел? 

- Равният и справедлив достъп до качествено здравеопазване е ключов, когато говорим за комплексно обслужване на населението и изграждане на стабилна и устойчива на рискове система. Въпреки политическите динамики здравеопазването в страната върви към подобряване по отношение на достъпа до иновации, както и на достъпа до възможности за лечение на база на конкуренция между различните представители на сектора. Пандемията, през която преминахме, изведе на преден план позабравените проблеми за универсалността на достъпа по отношение на регионалната му отдалеченост - нещо върху което ще трябва да се съсредоточим в идните години, за да обезпечим нуждите на пациентите във всеки край на страната.

- Кои са неслучилите се за същия този десетгодишен период здравни реформи, които повече не търпят отлагане?

- Думата "реформа" за съжаление се износи, а отделно вече се използва с негативна конотация, тъй като бе използвана от различни политически интереси за ДЕформиране на системата. Можем да погледнем от друг ракурс - от какво има нужда системата, за да се надгради сега съществуващия модел, така че да се осигури спокойствие и дълголетие в добро здраве за българските пациенти.

На първо място разбрахме, че без целево финансиране и подпомагане на дейностите в извънболничната система не можем да говорим за ранна диагностика и качествена профилактика на заболяванията, да не говорим за превенцията. От друга страна трябва да погледнем към финансирането на дейностите в болничната помощ и възможностите за регламентиране на доплащанията - по този начин ще се осигури предвидимост и спокойствие в системата, както и ще има прозрачност и верификация на извършваните дейности. Не на последно място - електронизацията - за да може да се правят дългосрочни стратегии са нужни качествено събрани и консолидирани количествени данни - Националната здравна информационна система е ключова за това.

- Как оценявате взаимодействието между фарма индустрията и държавата, в какви направления трябва да се надгражда то?

- Взаимоотношенията в тази посока са ключови по отношение на националната сигурност,  по отношение на лекарствоснабдяването на територията на страната. Неслучайно Европейската комисия разработи Индустриална и Фармацевтична стратегии, с които цели връщане на производството на активни вещества и субстанции на територията на Евросъюза, за да се подсигури срещу потенциални бъдещи здравни рискове от политически и пандемичен характер. България може да вземе ключова роля по отношение на тези казуси, тъй като сме един от най-големите производители на Балканите. От друга страна публично-частното партньорство между индустрията и държавата е важно по отношение на навлизането на нови, персонализирани терапии и стратегическата им имплементация - тук говорим за ясни правила и изграден път, по които скъпоструващите иновации да навлизат и да бъдат в реална услуга на очакващите ги пациенти.

*В първи панел на предстоящия 10-и национален Фарма форум организиран от „Мениджър“ представители на изпълнителната власт, браншовите организации и бизнеса ще влязат в диалог за още по-ефективно взаимодействие в сферата на здравеопазването. Фокус на дискусията ще бъде развитието на политики и практики за осигуряване на равнопоставен достъп до здравеопазване и намаляване на регионалния дисбаланс, както и ролята на институциите за стимулиране на иновациите във фарма индустрията.

Събитието ще се проведе на 28 февруари от 9.30 часа в София Хотел Балкан. Направете своята регистрация за присъствие в залата ТУК

Основен партньор на 10-и национален Фарма форум е: АбВи България

Събитието се реализира с подкрепата на: Българската организация за верификация на лекарствата; Takeda; Sun Wave Pharma

Медийни партньори на форума:  bTVdir.bg; Medical News;  REDmediaportalnapacienta.bg

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ