Събития

10-и национален Фарма форум
icon
28 Февруари 2023 г.
icon
09:30 ч.
icon
София Хотел Балкан
icon
С регистрация
Достъпът на лица под 18 г. е позволен.
icon
Безплатно
icon
Присъствено

10-и национален Фарма форум

10-и национален Фарма форум

ЗА СЪБИТИЕТО

Фармацевтичната индустрия навлезе в ерата на бурен прогрес през последното десетилетие. Разработването на терапии от ново поколение подобри чувствително прецизирането на диагностика и лечение, повиши качеството на живот и активното дълголетие на милиони по света.

Но както във всяка друга област, прогресът е съпътстван от нови предизвикателства. Секторът непрекъснато увеличава инвестициите си в разработки, насочени към все по-усъвършенстван подход към всяка здравна нужда. В следващите години се очакват пробиви от фундаментално значение в най-съвременните направления за лечение – персонализирана терапия, биотехнологични лекарства, имунотерапия, биоподобни лекарства.

В същото време здравните системи търсят баланс, който да им гарантира по-дълго устойчивост и адекватен отговор на новите реалности от демографски, икономически и геополитически характер.

Обща цел и за бизнеса, и за държавите остава по-голям достъп до по-качествено здравеопазване. Как трябва да изглежда пътната карта на България за реализирането ѝ в следващите десет години? Със сериозен поглед напред списание „Мениджър“ посвещава юбилейния 10национален Фарма форум на този въпрос.

Програма
9:30 - 10:00

Регистрация и посрещане с кафе

10:00 - 11:00

Първи панел: Визия за бъдещето - институционален дебат

Фарма индустрията е един от основните двигатели на стремежа за непрекъснато подобряване на здравеопазването. В тази мисия тя работи в тясно взаимодействие с всички регулаторни органи – връзка от ключово значение, за да се гарантира все по-широк достъп до нови терапии в правилния момент. Как тази връзка може да се надгражда, кои са трудностите в ефективността на взаимодействието между институциите и бизнеса и на какви здравни потребности ще трябва да отговорят заедно в следващите години, това ще са основните въпроси, които ще бъдат дискутирани в първи панел.

Keynote презентация: На какви нужди ще трябва да отговори фарма индустрията през следващите 10 години

Теми за дискусия в панела:

 - Държавата и бизнесът в диалог за още по-ефективно взаимодействие

 - Здравето на нацията  – предизвикателства, прогнози, решения

 - Развитие на политики и практики за осигуряване на равнопоставен достъп до здравеопазване и намаляване на регионалния дисбаланс 

 - Ролята на институциите за стимулиране на иновациите във фарма индустрията

11:00 - 11:05

Техническа пауза

11:05 - 11:55

Втори дискусионен панел: Цената на отложеното здраве

За да бъдат устойчиви в дългосрочен план, стратегиите за здравеопазване трябва да се съсредоточат върху превенцията на първо място, а след това върху лечението. Пандемията обаче постави на заден план профилактиката и навременното лечение на сериозни заболявания и това неминуемо ще окаже своя негативен ефект. Цел на тази дискусия, в която ще чуем гласа на бизнеса и пациентите, ще е обсъждането на неговото минимизиране, както и инициативи за скъсяване на пътя на пациента до диагностициране, лечение и активно здраве.


Теми за дискусия в панела:

 - Подобряване на здравните показатели – споделена цел за следващите 10 години

 - Готови ли сме за посрещане на нови здравни кризи

 - Цели на Националния противораков план и гаранция за изпълнението им

 - Новите терапевтични решения и готовността на здравната система за ускоряване на пътя на пациентите до тях

11:55 - 12:00

Техническа пауза

12:00 - 12:50

Трети дискусионен панел: Дигитално здраве 2030 г.

Скоростта на промяна в технологиите за здравеопазване е по-бърза от способността на хората и държавните институции да осмислят въздействието ѝ. По-бърза е и от темпото на регулаторите, които трябва да ги вкарат в рамки. Дигиталните екосистеми стават все по-усъвършенствани. На този фон България постави основите на Национална здравна стратегия до 2030 г. Какви са текущите ѝ цели, отговарят ли на световните и европейските тенденции и как се вписваме тях, както и какви са технологичните потребности и възможностите за здравния сектор, това ще са основните моменти за обсъждане в трети панел.
 
Keynote презентация: Мащабът на дигиталното здраве в цифри 


Теми за дискусия в панела:

 - Национална концепция за дигитална трансформация в сектора

 - Digital Health Literacy & European Health Data Space – отговорът на България към унифицирането на подхода към здравните данни

 - Как AI ще преобрази бъдещето на медицината

 - Открития на скорост – дигитално R&D

Регистрация


Присъстващи

Иван Петров

Маркетинг мениджър, Риалити Чек Айдиас

Анна Ценова

Маркетинг мениджър, Perceptica

Кристина Полани

Директор "Публични отношения", Ново Нордиск

Стамен Банковски

Изпълнителен директор, Астелас Фарма

Елица Стоименова

General Manager, Arva Consulting Renew

Магдалена Симеонова

Маркетинг мениджър, Мениджър

Богдан Иванов

Регионален директор, Уникредит Булбанк

Ваня Соколова

Мениджър корпоративни клиенти, УниКредит Булбанк АД

Надежда Копринкова-Нончева

Мениджър корпоративни клиенти, Уникредит Булбанк