Дават ваучери на безработни за професионално обучение и дигитални умения

Дават ваучери на безработни за професионално  обучение и дигитални умения

Дават ваучери на безработни за професионално обучение и дигитални умения

Заети, безработни и икономически неактивни хор авече  ще могат да получат ваучери за обучение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация, цифрови и други ключови компетентности. Това се предвижда в проект на постановление, одобрено от служебното правителство.

Така за първи път у нас ще се финансират обучения за придобиване на базово, средно, напреднало и високоспециализирано ниво на цифрова компетентност. Ваучерите за обучение ще се предоставят от Агенцията по заетостта (АЗ) на безработни, неактивни и заети хора, които са представители на целевите групи по ПРЧР, НПВУ и ФСП. Те ще могат да кандидатстват за тях чрез електронната платформа на АЗ.

Ваучерът ще е цифров документ с уникален идентификационен цифров код, който ще позволява неговото индивидуализиране и проследяване. Агенцията по заетостта ще продължава да поддържа на електронната си страница публичен регистър на предоставените ваучери.

Хората, получили ваучери, ще имат право сами да избират вида и доставчика на обучението . Стойността на ваучерите пъщ ще зависи т вида и продължителността на курсовете. За придобиване на първа степен професионална квалификация тя ще е 660 лв. за обучение от не по-малко от 300 учебни часа. Ваучерът за втора степен на професионална квалификация ще е на стойност 1320 лв. за не по-малко от 660 учебни часа, а за трета степен - 1980 лв. за 960 учебни часа.

Постановлението предвижда още да се създаде Единен сертификационен център, който ще сертифицира придобитите от обучените цифрови знания и умения. Тази функция ще се изпълнява от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика.

Хората, получили ваучери, ще бъдат задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия. Сертифицирането на придобитите знания и умения ще се извършва чрез изпит по указания, утвърдени от министъра на труда и социалната политика.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ