Денят на данъчната свобода идва на 13 май

Денят на данъчната свобода идва на 13 май

Денят на данъчната свобода идва на 13 май

Общо 134 дни ще работим за държавата през 2024 г. до настъпването на т.нар. Ден на данъчна свобода. Тази година той ще настъпи на 13 май, изчислиха от Института за пазарна икономика. Обявяването на прогнозата е своеобразно връщане към нормалността, тъй като изчисленията стъпват на няколко параметъра, заложени в бюджета за новата година, стига да е приет навреме, т.е. до края на предходната година. В последните две години обаче приемането на нов бюджет закъсняваше и се удължаваше действието на стария. За 2022 г. прогнозните изчисления сочеха, че той ще настъпи на 26 май, или 146 дни работа за държавата.

Сега този период е с 12 дни по-къс, отчитайки и факта, че годината е високосна. "Бюджетът за 2024 г. залага консолидирани приходи в размер на 75,2 млрд. лв. Приемайки, че за ден изработваме малко над 562 млн. лева – изчислено на база прогнозния размер на БВП от 206 млрд. лв. през 2024 г., то са нужни 134 дни за да попълним държавната хазна.", посочват от ИПИ.

Датата стъпва на консолидираните приходи в хазната, но е взет предвид и големия бюджетен дефицит в последните години. Планираните консолидирани държавни разходи за тази година са в размер на 81,4 млрд. лв., което означава, че дефицитът в държавните финанси се очаква да достигне 6,2 млрд. лв. "Тази сума се равнява на 11 допълнителни дни, в които икономиката трябва да работи само за бюджета, ако искаме да няма дефицит и да покрием всички разходи без да теглим нов дълг.", поясняват от ИПИ.

В средносрочната бюджетна прогноза е заложен дефицит в размер на 6-7 млрд. лв. и през 2025 и 2026 г., така че темата за устойчивостта на бюджета, размера на държавния дълг и лихвите по него ще бъде особено актуална в следващите години, допълват анализаторите на института. 

От ИПИ проследяват и всички канали, по които се финансират въпросните 81,4 млрд. лв. консолидирани разходи. Над 2/3 от тях трябва да дойдат от:

Косвени данъци - 25,4 млрд. лв.. В това число влизат 18,5 млрд. лв. от ДДС, близо 6,5 млрд. лв. от акцизи и под 400 млн. лв. от мита. Над 31% от общата бюджетна рамка се финансират от облагане на потреблението.

Преки данъци - 12,9 млрд. лв., в т.ч. 7 млрд. лв. от облагането на доходите на физическите лица.

Корпоративни данъци - 5,9 млрд. лв. В структурата на разходното финансиране преките данъци, вкл. корпоративните покриват 16% от бюджетната рамка.

Приходи от социално и здравно осигуряване -  17,7 млрд. лв., в т.ч. 12,8 млрд. лв. вноски за общественото осигуряване (пенсии, общо заболяване и майчинство, безработица и т.н.) и 4,9 млрд. лв. вноски за здравно осигуряване. Или, общо осигуровките финансират 22% от общата бюджетна рамка.

Описаните дотук приходи покриват над 2/3 от бюджетната рамка. Сред останалите значими източници на приходи са имуществените данъци – близо 1,6 млрд. лв. приходи, и различните неданъчни приходи, в т.ч. 3,5 млрд. лв. приходи от такси, 1,8 млрд. лв. приходи и доходи от собственост и 2,5 млрд. лв. от продажбата на активи. Общо неданъчните приходи финансират около 12% от бюджетната рамка. Към тях можем да прибавим и очакваните 660 млн. лв. вноска от БНБ, посочват от ИПИ и подчертават, че важна роля в бюджета играят помощите, като средствата от ЕС се очаква да достигнат над 7 млрд. лв. Това са средства, които в голяма си част финансират капиталови разходи в бюджета, тоест подкрепят публичните инвестиции. От общата бюджетна рамка финансирането от ЕС е близо 9%.

Фискалната политика ще продължи да бъде сред водещите предизвикателства пред правителството и тази година, въпреки нормализирането на бюджетната процедура след две поредни години на несигурност, смятат още анализаторите на ИПИ. Те препоръчват фокус върху политиката по разходите, която да се ориентира към постигането на резултати и да овладее автоматичното нарастване на разходната част без реално да се постига напредък в ключови публични сфери. Другият фокус безспорно трябва да е устойчивостта на бюджета и свиването на дефицита, обобщават от ИПИ.

А къде отиват вашите данъци и кога настъпва за всеки Ден на личната данъчна свобода можете да проверите тук.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ