Над 330 000 деца са получили подкрепа за равен достъп до образование и умения

Над 330 000 деца са получили подкрепа за равен достъп до образование и умения

Над 330 000 деца са получили подкрепа за равен достъп до образование и умения

Над 330 000 деца и ученици са подкрепени по проектите на МОН за равен достъп до образование и формиране на умения. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на форум в Пловдив, на който бяха отчетени резултатите от работата по последния програмен период на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщиха от МОН.

Общо 169 000 ученици, учители, родители и медиатори получиха подкрепа по проект „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Техническите устройства, които бяха раздадени на училищата по време на пандемията от Ковид-19 се използват и днес – в часовете на информационни технологии и компютърно моделиране, за подготовка на дипломни проекти, както и при дълго отсъствие на ученик от училище по здравословни причини.

Министърът подчерта, че грижата за образованието на децата в детските градини, както и на тези със специални образователни потребности също са сред важните приоритети на МОН. Благодарение на проектите за приобщаващо образование в предучилищното и училищното образование, 84 000 деца в от уязвими групи и живеещи в бедност бяха подпомогнати с обучения, финансови облекчения и психологическа подкрепа, за да се адаптират и интегрират в детската градина, а достъп до образование получиха 12 000 деца и ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания и с изявени дарби.

Училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система, получиха финансиране за оборудване, работно облекло или учебни помагала, а 11 000 гимназисти – възможност за работа още като ученици по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение". Други 14 000 ученици усвояваха тънкостите на различни професии по време на стажове в реална работна среда във фирми и предприятия в цялата страна в рамките на проекта „Ученически практики-2“, а над 44 000 по „Студентски практики-2“. Много от тях вече имат трудови договори и след завършването си са започнали постоянна работа в дружествата, в които са изкарали стажа си.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ