Удостоверение за наследници вече няма да се изисква за представяне пред три институции

Удостоверение за наследници вече няма да се изисква за представяне пред три институции

Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите от Службите по геодезия, картография и кадастър, Националния осигурителен институт и Изпълнителна агенция по горите. Това съобщиха от Министерство на електронното управление.

Администрациите ще си набавят по служебен път необходимата им информация чрез нова вътрешна услуга, която се предоставя през Системата за сигурно електронно връчване на МЕУ.

Новата услуга е създадена в изпълнение на Закона за електронно управление и цели намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. В края на май парламентът прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в закона. С промените се въвеждат общи правила за водене на регистри в електронна форма.

Друга част от измененията е насочена към улесняване на гражданите и бизнеса при използването на електронните административни услуги. Задължават се административните органи да предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ