Висшите шефски позиции между мъже и жени у нас – 63,5% срещу 36,5%

Висшите шефски позиции между мъже и жени у нас – 63,5% срещу 36,5%

Висшите шефски позиции между мъже и жени у нас – 63,5% срещу 36,5%

Мъжете заемат 63,5 на сто от ръководните длъжности на високо и средно управленско ниво, а жените - 36,5 на сто. В държавните предприятия и търговските дружества с мажоритарно държавно участие 72,5 на сто от ръководителите са мъже, съобщи Националният статистически институт, цитиран от БТА.

Даннитe са от електронната публикация "Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021 г.", в която са обхванати 22 163 ръководни длъжности на високо и средно управленско ниво в институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и в други самостоятелни структури извън тях. Електронното издание e публикувано на сайта на НСИ.

Най-висок относителен дял на ръководни длъжности, заети от жени, се наблюдава в институциите на съдебната власт - 53 на сто, а най-нисък в законодателната власт - 24,2 на сто. В края на 2021 г. 28,3 на сто от общинските съветници и 29,3 на сто от кметовете в страната са жени. Над 50 на сто от ръководителите в специализираните териториални администрации, научните организации и обществените медии са жени.

В сравнителен план между наблюдаваните категории в изследването, жените на ръководни длъжности са най-слабо представени в институциите на законодателната власт (24,2 на сто). Ниският им относителен дял в тази категория зависи и от разпределението по пол на лицата, участващи в кампаниите за избор на народни представители, посочват от НСИ. По данни на ЦИК на парламентарните избори, проведени на 14 ноември 2021 г, жените кандидати са 1515, или 29,9 на сто от общо 5062 кандидати, като избраните жени народни представители представляват 23,8 на сто от общо 240 народни представители.

Относителният дял на жените сред българските представители в ЕП е по-висок, но близък до този в националния парламент. По данни на Европейския институт за равенство между половете към последното тримесечие на 2021 г. жените от квотата на България съставляват 29,4 на сто от всички български членове, с което страната ни се нарежда на 22-о място сред държавите членки на Европейския съюз.

От Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2022 г. става известно, че мъжете и жените в България не са равни във възможностите да посрещнат старините си. В проектодоклада се посочва, че през 2022 г. средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е била 709,51 лв. (мъже - 797,19 лв. и жени - 658,69 лв.). Средната продължителност на получаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст (трета кат. труд) през 2022 г. е 27,5 години за жените и 21,4 години за мъжете. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ