AstraZeneca ще засади 200 милиона дървета на 6 континента

AstraZeneca ще засади 200 милиона дървета на 6 континента

AstraZeneca обяви мащабна инвестиция от 400 милиона долара в своята глобална програма AZ Forest и новата си цел да засади 200 милиона дървета до 2030 г. и да гарантира тяхното дългосрочно оцеляване. Инвестицията включва нови или разширяващи се проекти в Бразилия, Индия, Виетнам, Гана и Руанда и ще обхваща над 100 000 хектара по целия свят. Те ще допринесат за действията на компанията в областта на подобряване на климата, ще подпомогнат възстановяването на горите, ще насърчат биоразнообразието изграждането на устойчивост на околната среда и общността.

Първоначалният ангажимент на AstraZeneca от 2020 г. бе насочен към засаждане и поддържане на повече от 50 млн. дървета до края на 2025 г., като по този начин компанията демонстрира силната връзка между здравето на хората и планетата. Залесяването напредва с бързи темпове в Австралия, Индонезия, Гана, Обединеното кралство, САЩ и Франция. Засадени са над 300 дървесни вида, допринасящи за възстановяването на биоразнообразието и естествените местообитания. Разширената програма ще донесе допълнителни ползи на местните общности и ще подпомогне прехраната на около 80 000 души.

AZ Forest е част от водещата стратегия за устойчивост на AstraZeneca - Ambition Zero Carbon, която е фокусирана върху осигуряването на нулев въглероден отпечатък в съответствие с целта на Парижкото споразумение за ограничаване на затоплянето на планетата до 1,5°C. Чрез AZ Forest компанията е на път да намали емисиите на парникови газове от производствените си процеси с 98% до 2026 г. и има за цел да премахне остатъчните си емисии от атмосферата считано от 2030 г. и занапред.

„Двете взаимосвързани кризи на изменението на климата и загубата на биоразнообразие вредят на планетата и човешкото здраве. Чрез AZ Forest ние работим с местни общности и екоексперти, за да осигурим мащабно залесяване, както и да подкрепим биоразнообразието и да подпомогнем поминъка на местното население. Стъпвайки на базиран на науката подход AZ Forest ще премахне около 30 милиона тона въглероден диоксид от атмосферата за около 30 години.“ , каза Паскал Сорио, главен изпълнителен директор на AstraZeneca

Екипът на AstraZeneca България също допринася за разрастването на програмата като от 2020 г. ежегодно засажда участъци с дървета в страната. Към момента гората на AstraZeneca само в България води до поглъщане на 14 000 кг въглероден диоксид годишно. През тази есен са планирани още по-амбициозни активности за засаждане на дървета у нас.

Глобалната програма AZ Forest допринася и за инициативата 1t.org на Световния икономически форум, публично-частно партньорство за опазване, възстановяване и отглеждане на един трилион дървета до 2030 г.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ