Да преоткриеш компанията си

Да преоткриеш компанията си

Печеливши стратегии за трансформация

През последните години светът претърпя значителна трансформация. Много организации не са готови да се справят с предизвикателствата, които произлизат от технологичните промени, изменящите се потребителски нагласи и необходимостта да управляват устойчив бизнес.

Възможно ли е организациите едновременно да освободят ресурс, да увеличат паричните потоци и да оптимизират конкретни дейности, без да се налага да инвестират в нов бизнес? Как могат да съчетаят най-доброто от дигитализацията, подходящия експертен опит и правилния човешки капитал, за да постигнат мащабни и устойчиви резултати?

Промяната е толкова бърза, че намирането на допълнителна стойност просто не може да чака. Това налага безпрецедентен отговор в посока преоткриване на компанията.

Total Enterprise Reinvention

Бизнесът не е подготвен да разреши всички предизвикателства, с които се сблъсква по различните фронтови линии. Решение за печеливша стратегия е да наеме стратегически услуги, за да получи достъп до специализирани умения, технологични решения и изпитани процеси за постигане на резултати в мащаб. По този начин може да освободи капитал и да увеличи паричния поток, като промени начина, по който се извършва работата, и насърчи инвестициите в нови бизнес възможности.

Зрелостта на операциите далеч не е линеен процес. Оптималният баланс се достига най-добре чрез устойчив подход, насочен към няколко ключови момента. „Аксенчър“* нарича тези компании „трансформъри“, или „преоткриватели“. Според тяхно проучване само 8% от компаниите в световен мащаб предприемат подобна стратегия. Те надграждат опита си и осъзнават необходимостта от „пълно преоткриване“.

Няма универсално решение

Всяка организация следва да подходи индивидуално при търсене на тази зрялост. Една инвестиция в дигитални технологии сама по себе си не е гаранция за успех. Преоткривателите стъпват върху осъзнатостта, че най-добрите резултати се постигат тогава, когато стратегията е водеща и всички останали стъпки се водят по нея. Балансираните инвестиции в технологии, съчетани с фокус върху бизнес развитие, персонал, клиенти и устойчивост, постигат по-висока ефективност спрямо техните конкуренти.

5 ключови стъпки, които бизнесът следва да предприеме, за да достигне оптимална ефективност

1. 360-градусов поглед

Подхождаме холистично към изграждането на 360-градусова стойност, като използваме оптимално информацията от клиенти, служители и други партньори на екосистемата. Това ни позволява да погледнем на основните проблеми пред устойчивостта по нов начин, съчетаващ наука и технологии. Имаме възможност да достигнем до своите клиенти, служители и други партньори в тяхната екосистема лично, онлайн и дори в метавселената.

2. Базирани на информация решения

Търсенето и предлагането на данни сред всички заинтересовани страни в едно предприятие нараства експоненциално. Но дори със сериозни инвестиции за изграждане на подобна инфраструктура организациите може и да не успяват да валидират, индексират и организират данните с точност. Преоткривателите създават култура, която насърчава дискусия относно това кои данни да се използват, както и къде и как. Но го правят в рамките на ясно дефинирана стратегия, която очертава как информацията се създава, събира, свързва и надгражда.

3. Иновация – производителност – печалба

Бизнес процесите и свързаните с тях задачи имат склонност да стават ненужно сложни с течението на времето. Като се опитват да решат този проблем, компаниите добавят повече хора и технологични решения към изпълнението им, което прави процесите още по-тромави. Преоткривателите се обръщат към симулации във виртуалната реалност на процеси, за да открият неефективност, причинена от дублиращи се дейности по веригата. Подобни системи могат да идентифицират пропуски в процесите и да покажат как да се подобрят с ниско ниво на автоматизация.

4. „Иновации за хората“

Доста организации са сравнително зрели, когато става въпрос за използване на автоматизация на някои процеси (като фактуриране, заплати и управление на доставчици). Но тези иновации често срещат съпротива. Преоткривателите полагат усилия да направят една автоматизация не само по-ориентирана към потребителя, но и да опростят връзката между служители, клиенти и използваните технологии.

5. Гъвкави стратегии за таланти

В опита си да модернизират традиционните процеси паралелното надграждане на екипите може да се окаже предизвикателство за организациите. Различните нива на компетенции в рамките на един екип могат да усложнят всеки преход. Преоткривателите се възползват максимално от организационното разнообразие. Дават възможност за избор на технологични инструменти, като инвестират във висококвалифицирани служители.

Глобален опит в локална среда

Това са посоките, които „Аксенчър“ следва, когато предлага „пълно преоткриване“ на своите бизнес партньори. Компанията предлага цялостни решения, чийто обхват е много по-широк от стандартното аутсорсване – с повече добавена стойност след стратегически консултации.

Решенията в портфолиото на компанията осигуряват по-ефективно управление на финансови операции, снабдяване, вериги на доставки, продажби и отношения с клиенти, маркетинг, човешки ресурси и намиране на таланти, банкови операции и дори здравни услуги. Тя е и единствената компания у нас, която предлага услуги в сферата на застраховането.

Комбинирайки дългогодишен опит в над 40 индустрии и над 738 хил. служители в повече от 200 града по света, „Аксенчър“ твърдо стои зад обещанието да развива човешката изобретателност всеки ден. У нас компанията има над 1100 служители в две основни звена – Технологично и Оперативно, като Центърът за интелигентни операции отговаря изцяло за региона на Европа, Близкия изток и Африка (EMEA).

Допълнителен елемент в ефективната работа на „Аксенчър“ е, че успешните ù отношения с различни клиенти повишават доверието на локации като България, в които могат да се доставят проекти, изискващи професионална квалификация и аналитично мислене.

*Accenture e ирландско-американска компания със седалище в Дъблин, специализирана в услуги и консултации в сферата на информационните технологии. Тя е част от Fortune Global 500, като над половината от компаниите в класацията са сред клиентите ѝ. Историята ѝ започва още от 50-те години на миналия век, като името Accenture се установява през 2001 г., идвайки от Accent on the future.

Милен Бояджиев. Текстът е публикуван в бр. 06/23 на списание "Мениджър", който е на пазара. Ще го откриете и в платформата за дигитално четене ZinZin

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ