Сливат 9 болници в София

Сливат 9 болници в София

Здравното министерство започна процедура по обединяване на администрацията на девет столични болници. Това са Александровската, „Света Екатерина", „Св. Иван Рилски," „Майчин дом," белодробната болница „Св. София," детската болница „Проф. Иван Митев," инфекциозната болница „Проф. Иван Киров," болницата за лицево-челюстна хирургия, както и болницата по ендокринология „Акад. Иван Пенчев".

В най-скоро време ще бъде създадено Гражданско дружество, което ще организира немедицинската дейност в тези лечебни заведения.

Гражданското дружество ще бъде със следния предмет на дейност:

1. Предоставяне на правни консултации и становища;

2. Организация на немедицинската дейност и консултативната помощ;

3. Дейности по организация на обучение и следдипломно обучение на студенти и специализанти;

4. Администриране на научните дейности и клиничните изпитвания;

5. Дейности по организация и реализиране на проекти и програми;

6. Организация на дейностите по международно сътрудничество;

7. Организиране на административно-стопанските дейности, свързани с ремонт и поддръжка на ДМА, болнично хранене и организация на храната за персонала, съгласно нормативните изисквания, стерилизация, транспорт, охрана и други доставки и услуги свързани с немедицинските дейности на лечебните заведения;

8. Дейности по оперативното организиране на деловодната дейност, архива и съхранението на документите на лечебните заведения;

9. Организация на дейностите по управление на човешките ресурси и безопасни условия на труд;

10. Администрация на дейността на Гражданското дружество;

11. Осъществяване на връзки с обществеността;

12. Всяка друга административна и/или стопанска дейност, която е необходима за подпомагане осъществяването на основния предмет на дейност на всяко едно от лечебните заведения.

От Министерството на здравеопазването твърдят, че с тази реорганизация ще постигнат облекчаване на административната тежест от управлението на болниците.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ