3 137 деца спасени от изоставяне през 2013 г.

3 137 деца спасени от изоставяне през 2013 г.

3 137 деца са останали при биологичните си семейства през 2013 г. благодарение на работата на отделите за закрила на детето  Специалистите са работили по 4 554 случая, за да предотвратят изоставянето на деца от собствените им родители, сочат данни на Агенцията за социално подпомагане.

Това е значително увеличение в сравнение с 2012 г., когато случаите са 4 332, а в 1 932 от тях е предотвратено изоставянето. През 2011 г. е работено по 5 005 случаи на превенция на изоставянето, от които 1 456 са приключили успешно.

Значителният ръст на успешно приключилите случаи е в резултат на ефективната работа на социалните работници, свързана с оказването на съдействие и подкрепа на семейството и детето чрез предприемане на подходящи мерки за закрила в семейна среда, посочват от агенцията..

Върнати в биологичното си семейство през 2013 г. пък са били 1 329 деца, като случаите на работа за реинтеграция през 2013 г. са 2 361, от които 2 164 нови. През 2012 г. отделите „Закрила на детето" са работили по 2 088 случаи на реинтеграция, от които успешно приключили са 1 834. Случаите през 2011 г. са за 2 135 деца, приключили успешно са 1 423. Съотношението на успешно приключилите случаи по реинтеграция в биологичното семейство спрямо общия брой, по които е работено през последните три години, е: за 2013 г. - 56%, 2012 г. -  88%, за 2011 г. - 67%.

През наблюдаваните три години се отчита ефективност при мярката за закрила настаняване на деца в семейство на роднини или близки. През 2013 г. в семейства на роднини или близки са настанени 1 577 малчугани, като общият брой на децата, пребиваващи в семействата на роднини или близки към 31 декември 2013 г., е  6 754. През 2012 г. в семейства на родини и близки са настанени 1 858 деца, а за 2011 г. - 1 623.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ