България е с най-голям ръст на разходите за обезщетения за социална защита в ЕС

България е с най-голям ръст на разходите за обезщетения за  социална защита в ЕС

България е с най-голям ръст на разходите за обезщетения за социална защита в ЕС

Общите разходи за обезщетения за социална защита в страните от Европейския съюз(ЕС) са достигнали 4, 307 трлн. евро през 2022 г., което е увеличение от 3% в сравнение с 2021 г.  Най-големите увеличения между 2021 г. и 2022 г., измерени в национални валути, са регистрирани в България (+28% спрямо 2021 г.), Кипър (+18%) и Унгария (+10%), докато най-малките увеличения са регистрирани в Австрия (+ 1%) и Франция, Дания, Словакия, Финландия и Германия (всички с +2%), съобщи Eвростат.

Изключение правят Малта, където спада с 5% и Ирландия, където няма процентна промяна спрямо 2021 г..

Докато разходите за социална защита в национални валути се повишават в повечето страни от ЕС, когато се анализират разходите като процент от БВП, данните показват намаление през 2022 г. Това е така, защото БВП се увеличи повече от разходите за социални помощи в ефект на отскок от отрицателните ефекти на пандемията от COVID-19, поясняват от Евростат..

Между 2021 г. и 2022 г. разходите за обезщетения за социална защита като процент от БВП са намалели във всички държави от ЕС, с изключение на Кипър, България и Люксембург. В тези случаи има увеличение на разходите за социални помощи като процент от БВП: +1,4 процентни пункта за Кипър до 23,2% от БВП, +1,2 процентни пункта за България до 19,5% от БВП и +0,1 процентни пункта за Люксембург до 21,6% от БВП БВП. Най-голям спад се наблюдава в Малта (-2,8 п.п.), Австрия (-2,6 п.п.) и Дания (-2,2 п.п.).

Сред страните от ЕС, за които са публикувани оценки за 2022 г., разходите за обезщетения за социална защита като процент от БВП са били най-високи във Франция (32% от БВП), Австрия и Италия (и двете по 30%), докато са били най-ниски в Ирландия (11%), Малта (15%), както и Естония, Литва и Унгария (всичките по 16%, показват още данните на ЕС.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ