България

Политика

|

Общество

|

Гешев пита КС за инкриминирането на незаконния добив на подземни богатства

Гешев пита КС за инкриминирането на незаконния добив на подземни богатства

Гешев пита КС за инкриминирането на незаконния добив на подземни богатства

Главният прокурор на Република България Иван Гешев внесе искане в Конституционния съд (КС) за обявяване на противоконституционност на част от разпоредба на Наказателния кодекс (НК) (чл. 240а, ал. 7 от НК в частта „и когато не е собственост на дееца“), която касае принудително безвъзмездно отнемане на движими вещи, собственост на лице, което не е участвало в престъпление и не е било страна в наказателния процес, съобщи сайтът на Прокуратурата на Република България

Въпросният чл. 240 се отнася за незаконен добив на подземни богатства, а ал. 1 гласи, че превозното средство, с което се прави това се отнема в полза на държавата. Текстът беше приет преди пет години, за да се противодейства на неправомерен добив на подземни богатства и други дейности с тях.

Съгласно разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от НК „превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на предмета на престъплението, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението“. Наказателната отговорност е лична, а в оспорената част на разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 НК, макар и отнемането да не е изрично формулирано като наказание, на практика се санкционират лица за чужда вина, което е конституционно нетърпимо като противоречащо на принципа на правовата държава.

Според Гешев тази разпоредба не съотвества на защитеното от конституцията право на неприкосновеност на личната собственост

В искането му до КС се посочва, че възможностите за държавна намеса в частната собственост са строго ограничени. Принудителното безвъзмездно отчуждаване на определени от закона движими вещи, принадлежащи на граждани, които нямат отношение към извършеното престъпно деяние, при това без да им е осигурена възможност да защитят интересите си, представлява груба и неоправдана намеса в неприкосновеното право на собственост, мотивира се Гешев. И посочва, че са възможни казуси, в които може въпросните трети лица дори да не знаят за засягането на собствеността им - каквито например са кражбите на автомобили.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ