Предотвратимите щети от вредните навици

Предотвратимите щети от вредните навици

Предотвратимите щети от вредните навици

Нездравословно хранене, алкохол, тютюнопушене – това е неизменната триада на „греховните навици“, които до голяма степен са отговорни за смъртността и инвалидизирането вследствие на най-масовите социално-значими заболявания като диабет, инфаркт, инсулт, тежки белодробни и онкологични болести. По последни данни 17% от смъртните случаи в Европа се дължат на рискови фактори като неправилно хранене, злоупотреба с алкохол и тютюнопушене.

Високата цена на вредните навици

за всяко общество се измерва още и във влошено качество на живот, водещо до намалена трудоспособност, съкращаване на потенциала за активно дълголетие, а като следствие от това – увеличаване на разходите за здраве и пропуснати икономически ползи. Статистиката за високите нива на тези заболявания в европейските страни е напълно обратима, а обществените разходи за здравеопазване в ЕС могат да бъдат редуцирани с милиарди през програми и политики, насочени към насърчаване на промяна в начина на живот, водеща до ограничаване на щетите от вредните потребителски навици. Това мнение споделят лекари, икономисти и специалисти по обществено здраве, участвали в международна медийна среща, под надслов „Намаляване на вредата от рисковите фактори: по-добра защита на по-ниска цена“, част от осмата научна конференция „Факти, противоречия и дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания“, организирана от „Арбилис“.

"Реалността е такава, че не можем да очакваме и изискваме от хората да бъдат перфектни по отношение на рисковото поведение. Науката казва, че всички рискови фактори подлежат на контрол и полезна корекция. Това не означава налагане на догми на  пуританско поведение, а търсене и прилагане на нови научно-прагматични подходи, които образоват и насърчават хората как да намалят тези вреди.", обясни проф. Борислав Георгиев, началник на клиниката по кариодология в Националната кариодологична болница.

Около 2 млн. смъртни случаи в Европа например могат да бъдат избегнати само от редуцирането на прекомерната употреба на захар и сол в ежедневното меню, сподели един от чуждестранните лектори на събитието, експертът по обществено здраве Мартин Сматана, който има солиден професионален опит в здравните фондове и системи на Англия, Чехия и Словакия.

Той представи данни от специален доклад на GLOBSEC – най-голямата платформа за сигурност в Европа, разработен за Словакия. Страната е сред държавите в ЕС и с най-висока смъртност вследствие на нездравословно хранене – 26% от словаците умират заради болести, свързани с неправилен хранителен режим, а анализът към изследването сочи, че контролът над рисковите, но и предотвратими фактори може да намали смъртните случаи в страната с 20 хил. годишно.

Доказана действаща мярка

за превенция на общественото здраве по отношение на нездравословното хранене са данъчните политики, посочи експертът. 10% увеличаване на облагането върху напитки, съдържащи захар води до 10% намаляване на консумацията им, съответно и до контрол над здравния риск, даде пример той.  Любопитното е, че тази тенденция работи и в обратната посока -10-процентно увеличаване на стимулите за отглеждане и реализиране на пазара на пресни плодове и зеленчуци води до 14% ръст наконсумацията им и съответно по-големи ползи за общата здравна профилактика на населението. 

Повишаването на данъчната тежест върху тютюна и тютюневите изделия в Германия през последните 20 години е довело до намаляване наполовина на употребата им, отбеляза  друг от чуждестранните лектори - икономическият експерт Александър Хинц. В същото време този тип мерки не са били прилагани по отношение на алкохола и съответно, консумацията му в страната остава на непроменени нива, допълни той. 

Германският модел на превенция по отношение на рисковите предотвратими фактори преследва две цели: намаляване на употребата на алкохол до умерени нива и пълно прекратяване на тютюнопушенето. Експертите обаче смятат, че специално при тютюнопушенето това е неработещ подход, тъй като 20% от населението на страната продължава  да пуши, въпреки всички прилагани до момента строги рестрикции. Пушачите в Германия са около 20 млн. души, под 50% от тях са се опитали да спрат цигарите, но едва под 10% от тях успели да го направят трайно. 

Затова експертите препоръчват стратегията за обществено здраве в тази си част да бъде допълнена с подхода за преминаване към по-малко вредни алтернативи при тези, които не могат да спрат да пушат. Ако само половината пушачи заменят цигарите с алтернативи с намалена вреда, случаите на инфаркт, инсулт, рак на белия дроб и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) биха спаднали с близо ¼ при германците в средна възраст, сочи анализът на експертите от PIVOT Германия,  представен от Александър Хинц. Той разработва стратегии по регулаторни въпроси в ЕС и един от последните му проекти е за въздействието на законовата рамка върху намаляване на незаразните болести в държавите членки на ЕС. В Германия вече е установена практиката най-високорисковият продукт – традиционните цигари да са с най-висок данък, а алтернативите като електронни цигари например да са с най-нисък данък. „Ориентираната към иновациите регулаторна система може да допринесе за намаляване на риска чрез насърчаване на технологичните продуктови иновации. Резултатите ясно показват, че регулацията на тютюна трябва да е изработена така, че да стимулира конкуренцията с цел да се създадат най-добрите продуктови иновации с най-висок потенциал за намаляване на риска“, обобщи Хинц. Прилагането на политиката за намаляване на вредата е довело до спад с 22% на заболеваемостта от сърдечносъдови, онкологични и респираторни заболявания в Германия.

В България

ако през 2020 г. половината от трайните пушачи бяха преминали към нагреваеми тютюневи изделия, това би намалило хоспитализациите от същите тези заболявания с 15-20% на година, което пък би спестило 1,8 млрд. лева обществени разходи за лечение и нетрудоспособност, сочи доклад на икономисти и здравни експерти от ЕКИП. В същото време пропуснатите ползи за икономиката през 2019 г., дължащи се  публични разходи за болести, причинени от тютюнопушене, възлизат на 4,4 млрд. лв. или 3,7% от БВП, сочат още данните от доклада, представени от макроикономистът Аркади Шарков.

Докладът на ЕКИП анализира три различни сценария за намаляване на вредния ефект от пушенето на горими цигари чрез замяната им с негорими алтернативи – при промяна на навиците от 1% пушачи, от 15% и от 50%.  „При преминаване на половината от пушачите на алтернатива с намалена вреда 186 000 души по-малко ще бъдат пациентите в болниците или в здравната система от четири, свързани с пушенето диагнози – инфаркт, инсулт, рак, ХОББ. Това е намаление с приблизително 15-20% на хоспитализациите на година“, посочи Шарков. В този най-оптимистичен сценарий за година смъртните случаи от рак, инфаркт, инсулт и ХОББ биха намаляли с 4200. Разходите за лечение биха били с 50 млн. лева по-малко, а общо 4 млрд. лева ще бъдат спестените разходи за здравеопазване и нетрудоспособност. Данните от изследването казват още, че ако 50% от пушачите заменят цигарите с негорими тютюневи изделия, ще бъдат взети 166 000 болнични дни по-малко, а годините живот с увреждане вследствие на заболявянията, свързани с тютюнопушене ще намалеят със 107 000.

"Потенциалните ефекти от промяната на потребителските навици (преход към по-малко вредни алтернативи), равняващи се на 1.8 млрд. спестени разходи означават и 41% намаление на финансовото измерение на щетите за общественото здраве и икономиката на страната", обобщи Шарков.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ