Денков: Набелязахме над 15 мерки срещу агресията и насилието

Денков: Набелязахме над 15 мерки срещу агресията и насилието

Денков: Набелязахме над 15 мерки срещу агресията и насилието

Набелязахме повече от 15 мерки срещу агресията и насилието, насочени както към превенцията срещу насилието, така и към подпомагане на жертвите от него. Почти всички мерки са на ниво Министерски съвет и министерства, изискващи координация между институциите и ще бъдат придвижени в рамките на месец. Има и такива, свързани с изменение на законодателството. Това съобщи на брифинг премиерът акад. Николай Денков след среща с представители на четири министерства - образователното, социалното, вътрешното и правосъдното.

"През последните дни и седмици в медиите се появи информация за много и тежки случаи на насилие. В един момент като че ли избухна тази информационна вълна. Изглежда като епидемия от нови случаи. Моето усещане е, че това е било скрита епидемия от години. Окуражени от подкрепата, която получиха от институциите, много хора се осмелиха да разкажат за техните проблеми. Нашият ангажимент е след месец да ви кажем какво вече е въведено в действие", каза премиерът Николай Денков. 

"Ще търсим възможности през следващата година да бъде увеличен броят на психолозите. Те ще бъдат насочени предимно към детски градини и училища, в които има по-голям брой прояви на агресивно поведение и насилие. Важна роля имат и менторите. В над 30 училища ще има ментори. Целта е през следващата година те да могат да действат на територията на отделните области и да провеждат консултации в училища с по-сериозни прояви на тормоз. От тази година стартира и национална програма за личностното развитие, като чрез нея ще бъдат финансирани дейности за работа с родителите. Очаква се националната програма да бъде разширена, за да обхване и детските градини, освен училищата", заяви министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. 

Изграждане на екипи за медиация на конфликти е друга мярка, която ще бъде във фокуса на МОН, като педагозии и психолози заедно с родителите ще търсят решения в една или друга конфликтна ситуация. Членове на въпросните екипи ще бъдат и юристи и психолози, които заедно с родителите и други заинтересовани лица. 

От социалното министерство предлагат развитие на мрежа от специализирани услуги за възрастни и деца, които са жертви на насилие. "Необходимо е да има минимум по една такава услуга във всяка област на страната. Създаването им трябва да бъде включено в Националната карта на националните услуги, която се изготвя в момента и ще бъде готова до края на 2023 година. Към момента услугите за подкрепа на жертви на насилие не са достатъчни и не са равномерно разпределени на територията на страната", посочи зам.-министърът на труда и социалната политика Мая Василева.

По думите ѝ, трябва да се подготви и Национална програма за превенция на насилието, в която да са заложени мерки за експертна подкрепа от психолози на служители на МВР при осъществяване на първи контакт с жертви на насилие с цел предотвратяване на кризата в нейния първоначален етап. Предвидено е и повишаване на експертизата на специалистите от Дирекцията за социално подпомагане, МВР и социалните услуги – чрез допълнителни обучения с цел оказване на адекватна подкрепа на пострадалите от насилие. 

"МВР от 15 години е ангажирано активно с темата за домашното насилие и превенцията му. В частност ГДНП е водещата структура в министерството. Важно е да отбележа, че поне от 10 години във всички областни дирекции функционират регионални координатори за защита и превенция от домашно насилие. Те имат контролно-методически функции, осъществяват контакт с НПО-та, социални служби, психолози и съдействат за оказването на правна помощ”, каза зам.-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова.

По думите ѝ полицията е полагала големи усилия да се насърчават лицата, преживели домашно насилие, и с цел превенция – да докладват на компетентните органи за случилото се.  

Зам.-министърът на правосъдието Емил Дечев подчерта, че ведомството му е било водещата институция при разработването на големите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, които са били обнародвани през втората половина на месец юли.

"С тези големи промени беше създаден Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие, чийто председател ще бъде вицепремиер. Зам.-председател ще бъде министърът на правосъдието. Освен това с промените е предвидено създаването на Национална информационна система, в която ще се събират данни за всички случаи на домашно насилие", добави той. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ