България

Политика

|

Общество

|

Двама министри поискаха план за справяне със замърсяването от ТЕЦ "Марица 3" и "Брикел"

Двама министри поискаха план за справяне със замърсяването от ТЕЦ

Двама министри поискаха план за справяне със замърсяването от ТЕЦ "Марица 3" и "Брикел"

Министрите на енергетиката и на околната среда и водите Росен Христов и Росица Карамфилова проведоха среща с ръководството на ТЕЦ "Марица 3" и ТЕЦ "Брикел". Темата на разговорите беше изисканият от двете министерства план за справяне с регистрираните превишения на нормите за качество на въздуха, за което принос имат двете предприятия. 

"Проблемът има решение и то е техническо, а не политическо и чрез предизборни протести. Има ясен комплекс от мерки, които могат да доведат до влизане в определените норми. Ако не – ще бъдем принудени да преминем към затваряне", заяви министър Христов. 

"Не искаме да се стига до затваряне, но няма да правим компромис с ежедневните проверки и спазването и прилагането на закона", категорична бе министър Карамфилова. 

По време на срещата ръководството на двете предприятия представи конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за всяка топлоцентрала, с които да се гарантира работа на ТЕЦ-овете в рамките на допустимите екологични норми. Те включват: използването на въглища с ниско съдържание на сяра, подобряване на ефективността на горивния процес, разширяване на сероочистните инсталации, преминаване към намален капацитет на работа и превантивно преустановяване на такава, когато бъде регистрирано наближаване на нормите за качество на въздуха за серен диоксид.

Изпълнението на някои от тези стъпки вече е започнало и в двете дружества, като министерствата на околната среда и водите и на енергетиката ще оказват непрестанен мониторинг и контрол по неговото прилагане. От страна на МОСВ ще се извършват ежедневни проверки. 

От предприятията уточниха, че през следващите месеци започва мащабен ремонт на котлите на ТЕЦ "Брикел", което също ще спомогне за намаляване на неорганизираните емисии. 

На срещата беше представена концепция за дългосрочна инвестиционна програма на дружествата, която включва въвеждане на термолитична инсталация с 400 МW мощност. Обсъдено бе и реализирането на пилотен проект по нея, който ще се наблюдава от министерството на енергетиката и неговите експерти. Неговото успешно реализиране ще е важно за намаляване на въглеродните емисии и постигане на реална декарбонизация от страна на дружествата. 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ