ФАО стартира глобална инициатива "Една държава, един приоритетен продукт"

ФАО стартира глобална инициатива Една държава, един приоритетен продукт

ФАО стартира глобална инициатива "Една държава, един приоритетен продукт"

Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО) стартира тези дни в региона на Европа и Централна Азия глобалната инициатива за зелено развитие на специални селскостопански продукти "Една държава, един приоритетен продукт", чиято цел е да направи хранително-вкусовите системи по-ефективни, приобщаващи и устойчиви. 

Представена от генералния директор на ФАО през септември 2021 г., инициативата "Една държава, един приоритетен продукт" се фокусира върху екологичността и насърчаването на устойчиви вериги на определени селскостопански продукти - местни продукти със специална стойност, които не са интегрирани в селскостопанските изследвания и разработки. Инициативата на ФАО ги извежда на преден план и ускорява приноса им към подобряване на продоволствената сигурност, храненето и поминъка.

"Инициативата "Една страна, един приоритетен продукт" се стреми да оптимизира производствените процеси, да минимизира отрицателните въздействия върху околната среда и да увеличи максимално производителността за даден продукт", каза заместник-генералният директор на ФАО Бет Бехдол. Според нея, инициативата съчетава традиционните знания с науката, иновациите и технологиите, за да препроектира веригите за стойност за интегрирането на специални селскостопански продукти в национални, регионални и дори световни пазари.

ФАО смята, че фокусът върху специалните селскостопански продукти е стратегически и към тях трябва да бъде привлечено вниманието, което заслужават.

"Те са скрити съкровища със специални качества и характеристики, свързани със здравословни диети, географски местоположения, устойчиви земеделски практики, които се използват в тяхното производство, или уникалния принос, който осигуряват към културното наследство", коментира икономистът на ФАО Педро Ариас. Той подчерта, че тези специални продукти често се произвеждат, обработват и търгуват на местно ниво от дребни участници и маргинализирани производители, включително жени. "Тези групи от уязвими хора чакат нещо като "Една държава, един приоритетен продукт", което да им помогне в усилията им да интегрират своите специални продукти в разрастващи се пазари", добави Ариас.

Страните от Европа и Централна Азия имат разнообразно и богато селскостопанско наследство и производствени системи, които, съчетани със зелено развитие, предлагат страхотни възможности за създателите на политики, партньорите за развитие и участниците във веригата за създаване на стойност да обединят усилията си в трансформирането на системите за хранително-вкусовата промишленост в екологично устойчиви, социално приобщаващи и икономически жизнеспособни.

Основана върху холистичната визия на Стратегическата рамка на ФАО за 2022–2031 г., инициативата "Една държава, един приоритетен продукт" е едно от решенията, които ФАО предлага в подкрепа на трансформацията към по-ефективни, приобщаващи и устойчиви хранително-вкусови системи за по-добри производство, хранене, среда и живот.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ