Жанет Захариева: Ключово важно е да увеличим дела на жените с дигитални умения

Жанет Захариева: Ключово важно е да увеличим дела на жените с дигитални умения

Жанет Захариева: Ключово важно е да увеличим дела на жените с дигитални умения

Трябва да променим обществените нагласи за ролята на жените в технологичния свят, казва Жанет Захариева, главен съветник на УС на Vivacom. Тя е магистър по право, магистър по инженерна геология и доктор по „Телекомуникации“. Кариерата ѝ е изцяло посветена на комуникациите, медиите и информационните технологии. Жанет е един от посланиците на глобалната обучителна програма „Women in tech“. Програмата има за цел да обучи жени на основни дигитални умения, с които те да се преквалифицират или да се върнат на пазара на труда.

 - Г-жо Захариева, вие сте един от посланиците на проекта "Жените в технологиите". Разкажете ни как програмата разгръща потенциала на жените и какви възможности осигурява на тези, застрашени от социално изключване?

- Програмата е предназначена за жени, които искат да придобият базови дигитални умения или да повишат компетенциите си в тази област. Тя се реализира съвместно с Министерството на труда и социалната политика, Хуауей Технолоджис България като са ангажирани доказани преподаватели от Висшето училище по телекомуникации и пощи. Интересът е огромен – записали са се повече от 600 жени на възраст между 18 и 78 години. Срещнах се с две от групите - едната завършваше едномесечния си обучителен курс, а другата тъкмо го започваше. Имах удоволствието да разговарям с участничките и искам да споделя с вас искреното си уважение към тях. Те са успели да преодолеят себе си, да излязат от зоната си на комфорт и да се захванат с материя, която им е непозната. Изисква се кураж да признаеш дефицитите си и да предпримеш действия за преодоляването им. Завършилите програмата споделят удовлетворение от постигнатото. Това, което силно ме впечатли, е, че много от тях се интересуваха кога ще е следващият курс, в който ще могат да надградят наученото с нови компетенции. Проектът „Жените в технологиите“ е истинско приложение на концепцията за учене през целия живот. Убедена съм, че тези жени вече имат апетита да научават повече и повече за технологиите и да ги приложат в работата си, в социалния си живот, в общуването. Така те ще бъдат по-пълноценни, по-конкурентоспособни в новата реалност, доминирана от технологиите.

- Каква е личната ви мотивация да станете посланик на програмата?

- За мен призванието на новите комуникационни технологии е да ни свързват, а не да ни разделят и  да задълбочават неравенствата. Изключително важно е да увеличим дела на жените с дигитални умения, защото това ще окаже трайно положително въздействие и за икономиката, и за социалната среда. Затова програми като тази имат важен принос за намаляване броя на застрашените от социално изключване. По данни на Digital Economy and Sоciety Index (DESI) България е на предпоследно място в ЕС що се отнася до базовите дигитални умения на населението. Това може да се промени с прилагане на адекватни и навременни мерки за обучения и преквалификация. Това е причината във Vivacom от години да развиваме и да участваме в подобни програми, защото новите изисквания на пазара на труда се задават именно от иновативни компании като нашата. Искрено вярвам, че след завършването на обучението жените не само ще имат повече увереност в себе си и в своите знания и умения, но и те самите ще бъдат ревностните посланици на програмата "Women in tech" и така ще привлекат още повече .

- Защо е важно да се насърчава по-голямото участие на жените в технологичния сектор?

- Докато България изостава сериозно в общия процент от населението с базови дигитални умения, последният доклад на компанията за подбор на персонал в Европа – Grafton, сочи, че у нас 28,9% от специалистите по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2022 г. са жени. Това е най-високият дял сред държавите-членки на ЕС и тази тенденция на интерес на жените към инженерните и технологичните науки трябва да бъде активно стимулирана. С дигитализацията на икономиката и навлизането на новите технологии във всички сектори все повече компании се нуждаят от висококвалифицирани специалисти. В същото време едно от най-големите предизвикателства пред България е включването на жените във висококвалифицирани специалности, защото те са половината от работната сила в България. За да бъде страната ни конкурентноспособна в привличането на инвестиции в иновации, те трябва да имат равни възможности за реализация. Важно е активно и последователно да говорим по тази тема, за да постигнем трайна позитивна промяна в обществените нагласи и да преодолеем остарелите стереотипи за мястото на жената в съвременния свят. Неслучайно в популярна сентенция се казва, че „когато жената учи, знания получава цяло поколение" („When you teach a girl, you teach a generation“). Нобелова награда за икономика за 2023 г. беше присъдена на проф. Клаудия Голдън, именно за работата ѝ, свързана с ролята на жените като част от работната сила. Изследвайки причините за разликата в заплащането между мъжете и жените, проф. Голдин заключава, че отчасти това се дължи на решенията, които младите момичета са вземали при избора си на образование, което впоследствие определя и тяхното кариерно развитие.

- Какъв е пътят на развитие на жените в един по-скоро мъжки свят, какъвто е телеком бизнесът?

- Митът за телеком-бизнеса като предимно„мъжки свят“ вече е опроверган от практиката, във Vivacom не правим разлика между мъже и жени. При нас 44% от ръководните позиции се заемат от жени, а съотношението между мъже и жени в компанията е съответно 58% към 42%. И това се дължи на ценностите ни, които гарантират, че единствено талантът, способностите на служителите и мотивацията им за надграждане на уменията определят развитието им. И за да продължа с примерите, които доказват тезата ми, в две от техническите ни дирекции - Предоставяне и поддръжка на услуги и Информационни технологии, жените на ключови мениджърски позиции са съответно 22% и и 43%.

В тази връзка и редица глобални изследвания, включително на McKinsey и Deloitte, показват, че именно компаниите, които залагат на по-разнообразни екипи, са по-продуктивни и създават по-благоприятна среда за въвеждане на иновации. Статистическите данни в световен мащаб доказват, че там, където има повече разнообразие в управленските бордове, компаниите се справят по-добре, имат по-добра корпоративна култура, по-ясно поставени цели и постигат по-добри бизнес резултат. В европейски мащаб подобренията в равенството между половете ще доведат до допълнителни 20,5 милиона работни места и увеличаване на БВП на Европа с 12 % до 2050 г.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ