Ръст на пътуванията на българи в чужбина

Ръст на пътуванията на българи в чужбина

През април в чужбина са пътували 369,6 хил. българи, което е с 14,2% повече в сравнение със същия месец на 2014 г. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Белгия - с 60,1%, Обединеното кралство - с 54,8%, Австрия - с 39,5%, Чешката република - с 37,1%, Франция - с 30,4%, Гърция - с 27,4%, Италия - с 25,8%, Германия - с 24,8%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Украйна - с 9,8%, Руската федерция - с 4,3%, Сърбия - с 2,6%, Румъния - с 2%, бившата югославска република Македония - с 1,7% и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 41,8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 30,3%, и пътуванията със служебна цел – 27,9%. В сравнение с април 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията със служебна цел и с цел почивка и екскурзия - съответно с 28,8 и 27,3%, докато пътуванията с други цели намаляват с 0,7%.

През април страната ни е била посетена от 502,2 хил. чужденци, или с 3,7% над нивото от април 2014 г. Регистрирано е увеличение на посещенията с други цели и със служебна цел - съответно с 10,8 и 5,3%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 5,9%.

От общия брой чужденци, посетили България през април 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 54,4%, или с 1,7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Полша - с 24,6%, Гърция - с 24,1%, Белгия - с 12,9%, Франция - с 6,2% и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Румъния - с 9,4%, Испания - с 9,2%, Италия - с 6,8%, Нидерландия - с 5,4% и други.

Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 9,8%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония - с 29,7%.

През април 2015 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 49,2%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 33,6%, и със служебна цел – 17,2%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ