Увеличават се приходите от туристически нощувки

Увеличават се приходите от туристически нощувки

Увеличават се приходите от туристически нощувки

Приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла през октомври 2014 г. достигат 34,5 млн. лв., или с 3,7% повече в сравнение с октомври 2013 г. Регистрирано е увеличение както в приходите от чужди граждани - с 5,2%, така и от български граждани - с 2,2%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2014 г. в страната са функционирали 1 935 места за настаняване с над 10. Броят на стаите в тях е 69,5 хил., а на леглата – 143,6 хиляди. В сравнение с октомври 2013 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1,9%, а на леглата в тях - с 3,5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2014 г., е 702,1 хил., или с 2,2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 6,7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През октомври 2014 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 68,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33,6% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28,5% от нощувките на български граждани и 20,2% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване те са съответно 37,9 и 11,7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2014 г. се увеличават с 1,2% в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 342,5 хиляди. От всички пренощували лица 66,3% са българи, като по-голямата част от тях (63,5%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1,9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 115,5 хил., като 70,6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2014 г. е 19%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 23%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 18,4%, и с 1 и 2 звезди – 14,9%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0,8 процентни пункта, като най-голямо е понижението при местата за настаняване с 4 и 5 звезди - с 2 процентни пункта.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ