Airbnb отчете рекордна заетост в Европа за полугодието

Airbnb отчете рекордна заетост в Европа за полугодието

Airbnb отчете рекордна заетост в Европа за полугодието

Търсенето на краткосрочни наеми продължава да расте. През юни 2022 г. са регистрирани 3,2% повече нощувки от юни 2019-а и с 52,9 на сто спрямо същия месец на миналата година, сочи статистиката на Airbnb.

Търсенето през второто тримесечие в Европа нарасна с 5,2% в сравнение със същия период на 2019 г. и е с 64,4% повече спрямо 2021 г. Така през първата половина на годината са записани със 7,2% повече резервации отколкото през същия период на предпандемичната 2019 г. Ръстът спрямо първото полугодие на миналата година е с 67,5% повече.

След период на спад между март и май 2022 г. средните дневни ставки (ADR) през юни са само с 4,8% по-високи от предходната година (+22,0% спрямо 2019 г.). Комбинацията от инфлационен натиск и еврото, достигащо паритет с щатския долар, вероятно може да доведе до допълнително увеличение на средните дневни ставки в Европа, тъй като индустрията се опитва да запази нивата на престоя под натиска нарастващите разходи, коментират от компанията.

През юни 2022 г. приходите се повишиха с 25,9% в сравнение с юни 2019 г. Европа приключи второто тримесечие на тази година с 29,6% повече приходи от краткосрочни наеми в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. (+66,2% спрямо 2021 г.). През първата половина на 2022 г. континентът събра 32,2% повече приходи, отколкото през същия период на 2019 г. (+69,9% спрямо 2021 г.).

Впечатленията на анализаторите са, че месечното предлагане на налични обяви на европейския континент все още не се е възстановило напълно до нивата от 2019 г. Общото предлагане на налични обяви през юни беше с 4,7% под юни 2019 г. Въпреки това, в сравнение с 2021 г., юни е най-силният месец по ръст на предлагането спрямо миналата година – с 16,6% повече обяви.

Най-големи ръстове на годишна база са показани в Хърватия (+131,8%), Норвегия (+117,0%) и Унгария (+96,7%), докато най-ниските темпове на растеж са отбелязани във Финландия (+27,4%), Обединенто кралство (+29,0%) и Холандия (+34,0%), тъй като местните пътници, които са увеличили броя си през 2021 г., се връщат към почивките в чужбина.

Когато се сравнява с 2019 г., първите 20 страни бяха разделени наполовина по отношение на търсенето през юни 2022 г. Гърция , Германия и Франция са постигнали най-големи промени в търсенето за периода, съответно с 27,2%, 26,1% и 17,5% нощувки повече от юни 2019 г. Както и през май, най-слабо търсене спрямо 2019 г. продължава да бъде в Чехия (-39,4%), Унгария (-30,3%) и Ирландия (-26,8%).

Промените в заетостта между първите 20 държави в наблюдавания период показват, че все още не е постигнат баланс между търсене и предлагане в цяла Европа. В сравнение с 2019 г. 11 държави отбелязват по-ниски нива на заетост през юни 2022 г. Заетостта в Италия е най-висока – с 12,9% ръст, докато предлагането (-16,2%) все още не се е възстановило с темпа на търсене (+6,8%) . Подобна тенденция се наблюдава и в Португалия, където нивата на заетост са с 12,2% над юни 2019 г., тъй като предлагането остава намаляло с 16,2%, въпреки че страната отбеляза номинално увеличение от 0,5% на търсенето през периода. Гърция отчита най-голямо увеличение на заетостта (+8,4%), където търсенето се нарасна с 27,2% през 2019 г., но обявите записаха скромен ръст от 5,1 на сто.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ