Бюджетен тримесечен излишък - за първи път от 6 години

Бюджетен тримесечен излишък - за първи път от 6 години

Бюджетен тримесечен излишък - за първи път от 6 години

Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец март 2015 г. се очаква да бъде в размер на около 250  млн. лв., сочат предварителни данни на Министерство на финансите. Следва да се отбележи, че за пръв път след 2009 г. се очаква излишък по КФП за първите три месеца на годината. За сравнение, салдото към март 2014 г. бе на минус 874,7 млн. лв. което означава, че съпоставено с първото тримесечие на предходната година бюджетната позиция се подобрява с 1,4% от БВП.

По-високите приходи продължават да бъдат основния фактор за прогнозираното подобрение на бюджетното салдо, докато разходите остават близки до отчетените за същия период на предходната година. Само за последните два дни на март приходите, администрирани от приходните администрации, са в размер на около 340 млн. лв.

Приходите и помощите по КФП към март 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 7,78 млрд. лв., което представлява номинален ръст от 18,3%  спрямо първото тримесечие на 2014 г. Освен данъчните постъпления за доброто изпълнение на приходите за месеца допринасят и възстановените към България от Европейската комисия декларирани за възстановяване разходи по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, като в частта на помощите са постъпили 530 млн. лв., което е с около 260 млн. лв. повече от постъпленията за първото тримесечие на 2014 г.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.03.2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 7,53 млрд. лв.. Разходите остават номинално близки до отчетените за същия месец на предходната година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 301,9 млн. лв.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ