Държавата пое нов дълг в размер от 200 млн. лв.

Държавата пое нов дълг в размер от 200 млн. лв.

Държавата пое нов дълг в размер от 200 млн. лв.

Министерството на финансите пласира 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 юли 2026 г. На проведения на 25 януари аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 2,58%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 225,2  млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,13. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 210 базисни пункта. Емисията е референтна през 2016 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 82,45%, следвани от пенсионните фондове с 8,05%, инвестиционните посредници  с 5,50% и други инвеститори с 4,00%.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ