Леко увеличение на лихвите

Леко увеличение на лихвите

Леко увеличение на лихвите

През април лихвите по депозитите и кредитите леко са се повишили, сочат данни на БНБ. В сравнение с март 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,04 процентни пункта (пр.п), до 1,17%., а по тези в евро – с 0,02 пр.п., до 0,80%.

Средният лихвен процент по депозитите за бизнеса с договорен матуритет в левове през април 2016 г. в сравнение с април 2015 г. спада с 0,48 пр.п., до 0,41%, а по тези в евро – с 0,58 пр.п., до 0.44%. В сравнение с март 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0,07 пр.п., а по тези в евро нараства с 0,19 пр.п.

Кредити

През април 2016 г. спрямо март 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0,05 пр.п., до 9,93%, а по тези в евро – с 0.77 пр.п, до 7,20. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0,04 пр.п., до 5,11, а по жилищните кредити в евро – с 0,26 пр.п., до 5,71%. При другите кредити в левове средният лихвен процент спада с 0,72 пр.п., до 4,64% а при другите кредити в евро се повишава с 0,07 пр.п., до 4,53%.

През април 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава в сравнение с април 2015 г. с 0,63 пр.п., а по тези в евро – с 0,99 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0,92 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0,78 пр.п. Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 2,66 пр.п., а по другите кредити в евро – с 1,25 пр.п.

През април 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2015 г. с 0,99 пр.п., до 4,91%, а по тези, договорени в евро − с 1,26 пр.п., до 4,50%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 2,22 пр.п., до 5,51%, а по тези, договорени в евро – с 1,44 пр.п., до 6,62%.

През април 2016 г. спрямо март 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,24 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0,35 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент нараства с 0,97 пр.п., а по тези, договорени в евро − с 0,45 пр.п.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ