Сделки за близо 100 милиона лева са сключени през юни на Българската фондова борса

Сделки за близо 100 милиона лева са сключени през юни на Българската фондова борса

Сделки за близо 100 милиона лева са сключени през юни на Българската фондова борса

Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) за юни възлиза на 98,99 млн. лв. и отчита ръст от 42 на сто спрямо предходния месец, когато достигна 69,49 млн. лв. През първото полугодие на 2022 година оборотът се увеличава с близо 112 на сто спрямо същия период на 2021 г.

През юни на Българската фондова борса (БФБ) са сключени 10 791 сделки или 31,95 на сто повече от предходния месец, съобщава БФБ в свой анализ, получен днес в БТА.

За първите шест месеца на 2022 г. сделките на борсата са с ръст от 59,12 на сто.

В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 26,15 на сто (25,89 млн. лв.) е оборотът на сегмент акции Standard, следван от дела на оборота на MTF BSE International - 19,02 на сто (18,82 млн. лв.) и  продажбата на облигации - 18,41 на сто (18,22 млн. лв.)

Пазарната капитализация в края на месеца е в размер на 31,02 млрд. лв. или 21,13 на сто от БВП на страната.

Сред топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за юни са: "Уебит Инвестмънт Нетуърк" АД (752 сделки), "Адванс Терафонд" АДСИЦ (611 сделки) и "Софарма трейдинг" АД (403 сделки). 

През юни борсовите индекси на БФБ бележат разнопосочни изменения на месечна база. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX и широкият измерител BGBX40 отбелязаха спадове от 0,77 на сто и 0.23 на сто, а BGTR30 и секторният BGREIT регистрираха увеличения от 0,10 на сто и 0,13 на сто спрямо май.  

В класацията на топ 3 печеливши компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, "М+С Хидравлик" АД и "Алтерко" АД, които нарастват съответно с 6,42 на сто, 5,71 на сто и 4.17 на сто. Сред топ 3 на губещите компании от SOFIX са "ТБ Първа Инвестиционна Банка" АД, "Доверие Обединен Холдинг" АД и "Индустриален Холдинг България" АД, като спадовете при тях са съответно 11,68 на сто, 8,04 на сто и 7,55 на сто. Сред 15-те емисии от SOFIX, шест отчитат повишение през отчетния период, а девет отбелязват спад.

През юни 2022 г. с акциите на компаниите, търгувани на пазара за растеж Биим (beam), бяха сключени 1273 сделки при оборот от 1,6 млн. лв. През месеца беше осъществено и първично публично предлагане (IPO) на пазар Биим на "Уебит Инвестмънт Нетуърк" (Webit Investment Network (WIN), при което компанията набра 5,87 млн. лв.

През юни броят на сделките на пазар MTF BSE International беше 1395, а оборотът възлезе на 18,82 млн. лв., което е най-високият месечен оборот от стартирането на пазара през юли 2021 г.

Сред акцентите на борсовата търговия през юни са:

- На 6 юни се осъществи Първичното публично предлагане (IPO) на Webit Investment Network (WIN), което премина с огромен успех. Компанията, специално създадена с цел придобиване на собственост (дялове) от финалистите в състезанието за растящи фирми Founders Games, набра максималните близо 6 млн. лева. Над 2,4 пъти бяха презаписани акциите й по време на аукциона. Борсата допусна до търговия временна емисия акции, издадена от WIN с цел осъществяване на първично публично предлагане на 5 588 000 бр. акции. Това е най-успешното IPO на beam за тази година. След успеха на IPO-то, на 28 юни 2022 г. започна и търговията с акции на компанията на пазар Биим; 

- На 15 юни 2022 г. се проведе осмото издание на инициативата "Ден за акции", която се организира от Българска фондова борса и Централен депозитар. Тази година 26 инвестиционни посредници и банки партнираха на инициативата. Към 16:00 ч. оборотът достигна 4,9 млн. лв., което е най-голямото постижение в историята на инициативата до момента. Броят на сделките бе 966 или с почти 3 пъти повече от средното на ден за последната година;

- На 22 юни 2022 г. БФБ награди с грамоти и даде финансов стимул на отлично представилите се на изпитите на КФН за брокери и инвестиционни консултанти - Амин Зейнали и Йордан Генов. За втора година Борсата отличава най-успешно представили се на изпитите и преминали курсовете за брокери и инвестиционни консултанти, организирани от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). По този начин БФБ се стреми да направи капиталовия пазар атрактивен за кариера сред младите специалисти, както и да ги насърчи да развиват и обогатяват квалификацията си. Инициативата е част от дългосрочната образователна програма на Борсата - BSE Advance.

Инфографика на БФБ

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ