Секторът на оперативния лизинг има огромен потенциал да расте

Секторът на оперативния лизинг има огромен потенциал да расте

Секторът на оперативния лизинг има огромен потенциал да расте

На глобално и местно ниво ALD е силен посланик на всички водещи тенденции в мобилността, споделя Педро Диас, изпълнителен директор на АЛД Аутомотив ЕООД, България. Той започва своята кариера през 1995 г. като мениджър „Продажби, финанси и застраховане“ в Opel в Португалия, преди да премине към Multirent – национална лизингова компания, през 2001 г. като консултант по продажбите. Присъединява се към АЛД Аутомотив Португалия през 2002 г. като директор „Продажби“ за корпоративни и индивидуални клиенти, а през 2008 г. става директор „Маркетинг и партньорства“, като отговаря за развитието на бизнеса, стратегическите продажби и внедряването на лизинг за индивидуални клиенти. През 2018 г. е назначен за старши мениджър “Международни ключови клиенти” на ALD - световен лидер в решенията за мобилност, който предоставя пълен пакет лизингови услуги и управление на автопарка в 43 държави. Притежава бакалавърска степен по маркетинг от Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) и магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от ISEG - Лисабонския университет.

- Г-н Диас, какви са основните тенденции в сферата на оперативния лизинг?

- На първо място бих поставил все по-широкото разпространение на концепцията на оперативния лизинг сред бизнесите в България. У нас концепцията и преимуществата на оперативния лизинг все още не са напълно ясни на всички бизнеси и затова вярвам, че секторът има огромен потенциал да расте. Все повече компании оценяват икономическите и оперативни ползи на този модел на финансиране на автопарка за развитието на бизнеса.

Друга много стабилна тенденция в автомобилния сектор като цяло, както при бизнес, така и при индивидуалните клиенти, е електрификацията. Тя се отразява значително и при оперативния лизинг на фирмени автомобили като повишено търсене на електрически и хибридни автомобили – с различна скорост във всяка компания в зависимост от възможностите и поставените цели. Сред бизнес клиентите тази тенденция е особено добре видима при международните компании, които имат стриктни таргети за електрификация на автопарковете си.

Дигитализацията на процесите мога да определя като третата значителна тенденция в нашия бранш, която навлиза на всички пазари, но разбира се, с различни темпове – предвид етапа на развитие на конкретния пазар и други фактори. В България АЛД Аутомотив успешно имплементира решения в унисон с глобалните тенденции, и все повече клиенти осъзнават възможностите, които бизнесът ни предлага.

- През последните две години бизнесът и потребителите са изправени пред няколко кризи – глобалната пандемия от COVID-19, войната в Украйна, както и макроикономическите последствия от двете. Какво е отражението им в сферата на оперативния лизинг у нас и в международен план?

- Наистина, намираме се в безпрецедентна ситуация. АЛД Аутомотив в България винаги се стреми да бъде близо до клиентите и сме щастливи, че го постигаме дори и в тази предизвикателна обстановка.

През 2021 г., не само запазихме нивото на обслужване, но успяхме и да повишим още повече удовлетвореността на нашите клиенти. Продължаваме активно да развиваме компанията в България – постоянно увеличаваме броя на клиентите и на управляваните от нас автомобили.

Успоредно въвеждаме и нови адекватни на пазара и ситуацията продукти, включително гъвкави решения, които да бъдат полезни не само в тази несигурна обстановка, но и в бъдеще. Така, например, за да реагираме бързо на нуждите на клиентите ни от краткосрочна или гъвкава мобилност, пуснахме на пазара продукт за краткосрочен до средносрочен наем, както и продукт, даващ възможност за лизинг на употребяван автомобил.

- До каква степен сериозните проблеми и дефицити на стоки и суровини, наред с продължаващия недостиг на чипове, ще окажат влияние върху вашия бизнес и автомобилния сектор?

- Нашият бизнес е пряко свързан с автомобилния сектор и е зависим от всичко случващо се в него. През последните повече от 2 години забавянето на производствения цикъл при чиповете, вследствие на глобалната пандемия, се отрази не само върху целия автомобилен сектор, но и на много други. Според прогнозите ефектите от това ще бъдат видими в идните години, независимо от факта, че производителите на полупроводници разширяват капацитета и инвестициите в сектора.

Що се отнася до активната криза при доставките на суровини, във връзка с военния конфликт в Украйна, на бизнес ниво последствията са много и за съжаление преодоляването им вероятно ще отнеме дълъг период.

Страните в конфликта са едни от най-големите доставчици на никел, стомана, неон, цветни метали и др., които са особено важни за производството и развитието на автомобилния сектор. Там са разположени и някои от ключовите производства на кабели, оборудване за автомобилната индустрия. Последствията от спирането на износа на тези суровини от двете държави вече са факт и продължават да се разгръщат в посока дълги срокове на доставка на нови автомобили и намалени квоти.

За да предложим най-добрите решения за мобилност на клиентите си, подхождаме индивидуално към всеки техен казус с цел да избегнем прекъсвания в мобилността и да изберем най-подходящите решения за техния автопарк.

Пуснахме на пазара и продукт за краткосрочна до средносрочна мобилност за период от 1 до 24 месеца - ALD Flex, за да помогнем на нашите клиенти да се справят в периоди на несигурност или краткосрочни нужди от мобилност, за които традиционният договор за оперативен лизинг с период 36-60 месеца не е много подходящ.

Друг подход, предпочитан предимно от МСП, е лизинг на употребяван автомобил за период от 2-3 години (нашият продукт Second Life Lease) в комбинация със стандартните договори за оперативен лизинг на нови автомобили.

- В началото на разговора определихте електрификацията като водеща тенденция за вашия сектор. До каква степен е определяща за бъдещето му, колко близо сме до масовото ѝ навлизане?

- Без съмнение бъдещето на мобилността е електрическо. Щастлив съм, че в България този факт с всеки ден става все по-ясен за всички заинтересовани страни, и че има воля за сериозни стъпки от страна на потребителите, на бизнеса и на властите. Ролята на електрификацията на автопарковете в редуцирането на въглеродния отпечатък и генерално бъдещето на планетата е ключова.

Пътят към електрификация обаче би бил много труден без разумни стимули за закупуване и експлоатация на електрически автомобили за потребителите, както и амбициозен план за развитие на инфраструктурата за зареждане. Ето защо следващите стъпки в съставянето на работеща програма за интегриране на електрическата мобилност в страната имат огромно значение.

Като лидер в сектора на мобилността, ние се стремим да направим прехода към мобилност с ниски емисии лесен и достъпен. Вярваме, че електрификацията на фирмените автопаркове може да спомогне за постигане на значителен и бърз напредък по пътя към устойчива мобилност и помагаме на клиентите да намерят най-подходящия за тях начин за интеграция на електрифицирани автомобили в автопарковете си. През юни тази година организирахме за клиентите изключително интересен тест драйв ден, като представихме над 30 различни електрифицирани модела и всеки гост имаше възможност да ги тества. Работим активно и по цялостна програма, посветена на електрическата мобилност, която включва пълен пакет  консултация и експертен опит, избор и финансиране на електромобили, зарядна инфраструктура.

- Посочихте, че дигитализацията също е водеща тенденция във вашия сектор. Как тя се вписва в лизинговата дейност?

- ALD на местно и глобално ниво е силен посланик на новите и дигитални технологии и ние непрекъснато развиваме нашите дигитални възможности, които да донесат повече ползи на клиентите. Преди няколко години стартирахме дигиталната платформа My ALD за мениджъри на автопаркове и водачи на автомобили от АЛД Аутомотив, за да ги улесним при управлението на всички дейности, свързани с фирмените автомобили.

Продължаващото интегриране на дигитални решения и инвестицията в дигитални ресурси е приоритет за Групата. Прогресивно развиваме дигитална услуга за оперативен лизинг с работещи партньорства в няколко държави. Разработили сме напълно дигитално решение за оперативен лизинг с ценни партньори в различни европейски държави, като сътрудничеството ни се разширява с бързи темпове и в други локации. Изцяло дигиталното решение включва обработка на договора единствено онлайн, от кредитната оценка до неговото електронно подписване. Цифровият преход носи много важни ползи по отношение на оптимизацията на ресурсите и увеличава добавената стойност за всички страни.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ