1,570 млрд. лв. са предвидени в Плана за възстановяване за саниране и сградна енергийна ефективност

1,570 млрд. лв. са предвидени в Плана за възстановяване за саниране и сградна енергийна ефективност

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготвя критерии за финансиране на енергийна ефективност. В Националния план за възстановяване и устойчивост за публични, културни, спортни, търговски или промишлени сгради са заложени 1.570 млрд. лв. От тях 370 млн. лв. са предвидени за саниране на обществени сгради, а останалите 1,2 млрд. лв. – за енергийна ефективност на жилища.

Предвижда се всички общини в страната да имат достъп до ресурса по плана, но първо трябва да направят „инвентаризация“ на обществения сграден фонд, който се намира на тяхна територия. Предстои МРРБ да разработи насоки за кандидатстване и критерии за приоритизиране на обектите. Финансиране ще могат да получат и държавни ведомства, чиито сгради са извън столицата.  

Новината бе съобщена на среща на вицепремиера и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов с представители на Националното сдружение на общините и на местни власти от страната. На нея бяха обсъдени правилата, по които ще се финансират общински благоустройствени проекти със средства от бюджета на МРРБ. След преструктурирането му 500 млн. лв. ще бъдат насочени към ремонт на четвъртокласни пътища и ВиК проекти в общини с население между 2000 и 10 000 души. Условие за финансиране ще бъде наличието на издадено разрешение за строеж и завършени процедури по ЗОП за избор на изпълнители.

Предложенията за ремонт на общински пътища към момента надхвърлят 1 млрд. лв. Тези, които считаме, че биха могли да бъдат финансирани, са разделени на 5 основни групи, обяви информира заместник-министър Явор Пенчев и представи категоризацията, която МРРБ е направило на получените проекти.

Първата група включва 21 обекта с готови проекти, издадено разрешение за строеж и избран изпълнител след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. За част от тях има и актуални количествено-стойностни сметки за общо около 20 млн. лв. Ориентировъчната стойност на останалите е общо 50 млн. лв.

88 обекта са обособени във втора група. За тях са налични проектна готовност и разрешение за строеж, но нямат избрани изпълнители. Разделени са отново на две подгрупи. 150 млн. лв. без ДДС е стойността на тези с точни количествено-стойностни сметки, а останалите възлизат на около 70 млн. лв. без ДДС.

Третата група включва обекти, за които е необходимо актуализиране на изтекли разрешения за строеж. 107 млн. лв. е стойността на проектите, за които количествено-стойностните сметки са актуални, а останалата част са за около 75 млн. лв.

За 129 обекта, включени в четвърта група, има проектна готовност, но за тях все още не са издадени необходимите разрешения за строеж. За други 31 обекта няма проектна готовност или трасето не е част от утвърдения списък на общинските пътища.

Предвижда се проектите да бъдат съфинансирани от общините. Размерът на техния дял предстои да бъде уточнен.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ