Лек спад на производствените цени през октомври

Лек спад на производствените цени през октомври

Лек спад на производствените цени през октомври

Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през октомври 2019 г. намалява с 0,1% спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано в добивната промишленост - с 1,0%, и в преработващата промишленост - с 0,1%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава покачване на цените с 0,3%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

В преработващата промишленост по-ниски цени на производител са отчетени при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1,0%, и при производството на основни метали - с 0,7%.

Най-съществено увеличение на цените е регистрирано при: печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители, производството на метални изделия, без машини и оборудване и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 0,4%.

Производствените цени през октомври нарастват с 2,3% в сравнение със същия месец на 2018 година.

Нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10,2%, и в добивната промишленост - с 5,9%, а в преработващата промишленост е отчетено намаление с 0,3%.

Понижение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 3,2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1,6%, и производството на химични продукти - с 0,4%.

Съществено покачване е отчетено при: обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4,5%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 4,3%, и производството на лекарствени вещества и продукти - с 3,7%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ