Производствените цени в добивната промишленост растат с 11,5% през януари

Производствените цени в добивната промишленост растат с 11,5% през януари

Производствените цени в добивната промишленост растат с 11,5% през януари

Общият индекс на цените на производител през януари 2021 г. се увеличава с 1.8% спрямо предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.8%, в добивната промишленост - с 1.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.6%.

Ръст на цените на производител се наблюдава при производството на основни метали – с 9.4%, а намаление е отчетено при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 0.7%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.4%.

Общият индекс на цените на производител през януари 2021 г. се увеличава с 0.7% в сравнение със същия месец на 2020 година. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 11.5%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 0.1%.

По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 19.8%, и при производството на хранителни продукти - с 3.0%. Съществено понижение на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.5%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец. По-високи цени са отчетени при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 0.8%, докато в добивната промишленост се наблюдава намаление с 0.9%. В сравнение с декември 2020 г. значителен ръст е регистриран при производството на основни метали - със 7.0%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 1.8%. Намаление се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.9%,и при производството на облекло - с 0.2%

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2021 г. нараства с 0.1% в сравнение със същия месец на 2020 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 8.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, а намаление се наблюдава в преработващата промишленост - с 0.8%.

Спрямо януари 2020 г. по-значително намаление в преработващата промишленост е регистрирано при производството на облекло - с 2.3%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.0%. Ръст на цените е отчетен при производството на основни метали - с 12.1%, и при производството на химични продукти - с 3.9%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през януари 2021 г. се увеличава с 3.1% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. увеличението е с 1.7%.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ