Производствените цени нарастват с 1,3%

Производствените цени нарастват с 1,3%

Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през юли 2019 г. нараства с 1,3% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,2%, и в преработващата промишленост - с 0,7%, а в добивната промишленост се наблюдава намаление с 0.5%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1,4%, и при производството на химични продукти - с 0,6%. По-значително намаление е регистрирано при производството на основни метали и припроизводството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - по 0,8%.

Общият индекс на цените на производител през юли 2019 г. нараства с 3,0% в сравнение със същия месец на 2018 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9,8%, в добивната промишленост - с 1,7%, и в преработващата промишленост - с 1,1%.

По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 4,5%, при производството на облекло - с 3,5%, и при производството на хранителни продукти - с 2,9%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - по 0,4%.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ