Производствените цени падат

Производствените цени падат

Производствените цени падат

Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през юли намаляват с 0,8% спрямо юни. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 8,4%, в преработващата промишленост - с 1%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен ръст с 1,1%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - със 7,6% и при производството на мебели - с 0,4%, а ръст е отчетен при: производството на тютюневи изделия - с 1,4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - по 0,5%.

Общият индекс на цените на производител през юли 2018 г. нараства с 4,7% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 5,2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,7% и в добивната промишленост - с 3,1%.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 5,7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5,6% и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5,3%.

Намаление на цените е регистрирано при производството, некласифицирано другаде - с 1,7%, както и при производството на тютюневи изделия - с 0,6%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ