Производствените цени падат

Производствените цени падат

Производствените цени падат

Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през януари 2019г. се понижава с 0,4% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0,9%, а увеличение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,9%, и в добивната промишленост - с 0,2%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

По-съществено намаление на  цените  в  преработващата промишленост е  отчетено при производството на основни метали – с 5,2%,и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани  носители - с 0,2%, а покачване е регистрирано при производството  на  машини  и оборудване с общо и специално предназначение - с 0,8%,и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 0,6%.

Общият  индекс  на  цените  на  производителпрез януари 2019 г.  нараства  с 1,4%  в сравнение  със  същия  месец  на  2018 година.  Увеличение  на  цените  е регистрирано при производството  и  разпределението  на  електрическа  и  топлоенергия  и  газ - с 5,3%, както и  в преработващата промишленост - с 0,5%, а в добивната промишленост е отчетено намаление -с 3,6%.

В  преработващата  промишленост  по-съществен  ръст  на  цените  се  наблюдава  при: производството натютюневи изделия - с 5,8%, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4,8%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4,7%.

Намаление на цените е регистрирано при производството на основни метали - с 5,2%

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ