Производствените цени растат с 3% за година

Производствените цени растат с 3% за година

Производствените цени растат с 3% за година

Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през март 2018 г. остава непроменен спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост с 0,4%. В преработващата промишленост не е отчетена промяна, a при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0,1%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1,7% и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1,2%, а спад е отчетен при производството на основни метали - с 1,1% , както и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0,9%.

Общият индекс на цените на производител през март 2018 г. нараства с 3% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11,6%, в преработващата промишленост - с 0,7% и в добивната промишленост - с 0,1%.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6,9%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5,1%, а спад е регистриран при производството на тютюневи изделия - със 7,3%, както и при производството на превозни средства, без автомобили - с 2,2%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ