Производствените цени се увеличават

Производствените цени се увеличават

Производствените цени се увеличават

Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 1,4% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2,7% и в преработващата промишленост - с 1,8%, а понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,2%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 5,6% и при производството на тютюневи изделия - с 1%, а намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 0,2%.

Общият индекс на цените на производител през май 2018 г. нараства с 5,7% в сравнение със същия месец на 2017 г. Увеличение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8,9%, в преработващата промишленост - с 4,9% и в добивната промишленост - с 4,4%.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 11,7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6,7% и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5,1%.

По-ниски цени са регистрирани при производството на превозни средства, без автомобили - с 1%, както и при производството на химични продукти и печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - по 0,8%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ