Промишленото производство расте с 1,6% на годишна база

Промишленото производство расте с 1,6% на годишна база

Промишленото производство расте с 1,6% на годишна база

Индексът на промишленото производство се увеличава през октомври с 0,8% на месечна и с 1,6% на годишна база, показват данни на НСИ.

През октомври 2018 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 0,9% и в добивната промишленост - с 0,3%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 29,4%, производството на тютюневи изделия - с 28,3%, производството на химични продукти - с 15,2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 14%.

Спад е регистриран при: производството на лекарствени вещества и продукти - с 8,7%, производството на основни метали - с 4,4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 4,2%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 2,6%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 6,3% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,8%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - със 71,7%, производството на тютюневи изделия - с 25,7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 23,8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16,8%.

Намаление е отчетено при: производството на основни метали - с 16,7%, производството на облекло - с 11,8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 8,9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7,8%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ