Ръст на промишленото производство

Ръст на промишленото производство

Ръст на промишленото производство

През януари 2018 г. индексът на промишленото производство нараства с 0,3% в сравнение с декември 2017 г. и с 3,5% спрямо съответния месец на 2016 г.

През януари 2018 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,9%, и в преработващата промишленост - с 0,3%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 0,3%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 25,6%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10,3%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 6,9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - по 5,4%.

Спад е регистриран при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - със 7,6%, производството на химични продукти - с 4,5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 3,9%, производството на облекло - с 3,4%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 10,3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8,7%, и в добивната промишленост - с 4,6%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 28,8%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 28,3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 25,2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 20,8%.

Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 39,3%, производството на облекло - с 9,8%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 3,9%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ