Спад на производствените цени през март

Спад на производствените цени през март

Спад на производствените цени през март

Общият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през март 2020 г. пада с 2.1% спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.6%, в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - по 1.0%, сочат данните на НСИ.

В преработващата промишленост по-ниски цени на производител се наблюдават при производството на основни метали - с 0.6%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.4%. По-голямо увеличение на цените е регистрирано при производството на изделия от каучук и пластмаси и при производството на лекарствени вещества и продукти – по 0.7%.

Общият индекс на цените на производител през март 2020 г. намалява с 1.5% в сравнение със същия месец на 2019 година. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 3.7%, а увеличение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и поплоенергия и газ - с 5.3%, и в добивната промишленост - с 0.2%.

По-значително намаление е отчетено при: производството на основни метали - с 6.8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 3.5%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.3%. Повишение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 4.9%, производството на хранителни продукти - с 4.2%, и производството на тютюневи изделия - с 3.0%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2020 г. се понижава с 1.3% спрямо предходния месец. Намаление на цените се наблюдава в добивната промишленост – с 2.0%, в преработващата промишленост - с 1.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.0%.

В сравнение с февруари 2020 г. по-голямо намаление на цените е регистрирано при производството на основни метали - с 2.6%. По-съществено увеличение е отчетено при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0.9%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.8%

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2020 г. нараства с 1.7% в сравнение със същия месец на 2019 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.2%, а намаление се наблюдава в добивната промишленост - с 2.5 %, и в преработващата промишленост - с 1.4%.

През март 2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо март 2019 г. са регистрирани при: производството на основни метали - с 6.8%, производството на химични продукти - с 3.2%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.9%. По-значителен ръст на цените е отчетен при производството на хранителни продукти - с 6.0%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3.9%

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ