Спад на производствените цени през ноември

Спад на производствените цени през ноември

Спад на производствените цени през ноември

Oбщият индекс на цените на производител (вътрешен и външен пазар) през ноември 2018 г. се понижава с 0,3% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0,8%, а покачване се наблюдава в добивната промишленост - с 1,3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,8%., сочат данни на Националния статистически институт (НСИ)

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост е отчетено при производството на мебели и при производството на изделия от каучук и пластмаси - по 0.7%. Повишение е отбелязано при производството на химични продукти - с 1,2%, и при производството на лекарствени вещества и продукти и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 0,4%.

Общият индекс на цените на производител през ноември 2018 г. нараства с 3,4% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6,8%, и в преработващата промишленост - с 2,7%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 3,6%.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4,5%, производството на химични продукти - с 4,1%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4,0%. По-ниски цени са регистрирани при производството, некласифицирано другаде - с 0,3%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ