Техномаркет открива 47-ми магазин

Техномаркет открива 47-ми магазин

Техномаркет открива нов магазин в ритейл парк в град Троян. Това ще е 47-мият обект на найголямата верига в България за продажба на черна и бяла техника и електроника. Изборът да влезе в ритейл парк е продиктуван от това, че те съчетават множество магазини за стоки и услуги на едно място, с големи и удобни паркинги и са добре планирани на удобна локация.

Магазинната мрежа възлиза на 46 обекта, като тенденцията и плановете са да продължава да се развива - в стремежа си да отговаря на нуждите на своите клиенти, в близкото бъдеще е заложено отваряне на нови локации и разширяване на магазинната структура в София, Бургас, Русе, Перник, Пирдоп, Троян.

Техномаркет първи в бранша въвежда франчайз концепцията. В момента 33 от магазините се управляват на базата на франчайз, който позволява асортиментът на компанията да присъства и в множество по-малки населени места в страната. По този начин Техномаркет се явява основен доставчик на местните общности на продукти и услуги от цялата палитра на потребителската техника и електроника, както и има своя принос към изглаждане на регионалните диспропорции и развитието на малкия бизнес и предприемачеството. Франчайз моделът включва възлагане на управлението на франчайз партньори, в масовия случай – дългогодишни управители на съответния обект. Благодарение на иновативната си концепция за менажиране на своите магазини и на големия брой партньори в страната и зад граница, дружеството стимулира развитието на малките и средни предприятия и предприемачеството в България, като партньорите на дружеството осигуряват приблизително 300 работни места в цялата страна. Общият дял от ритейл оборота на франчайз магазините достига 52%, като се реализира положителен EBITDA. Средната стойност на комисионните възнаграждения, които дружеството изплаща към своите франчайз партньори е над 600 хил. лева на месечна база. По този показател също има тенденция за разширение и развитие.

Техномаркет България ЕАД е 100% българска компания с дългогодишни традиции в областта на търговията, която в продължение на повече от 20 години, чрез марката "Техномаркет", успешно оперира най-голямата магазина мрежа, специализирана в продажбата на електроника, потребителски и домакински стоки в цялата страна. През годините марката се е превърнала в еталон за клиентско обслужване и гаранция за високо качество на предоставяните стоки и услуги, достигнали до всеки дом и офис на територията на страната.

Когато настоящият мениджърски екип на Техномаркет поема ръководството, компанията се намира в сериозна финансово-икономическа криза. В целите на новия екипа е включено стабилизиране и развитие на дружеството и възвръщането на водещата позиция на пазара на битова техника. Детайлно се разработват търговска и финансова стратегии в тази насока, като основният фокус е върху:

  • развитие на актуален и широк асортимент, включващ както най-иновативните продукти в сферата на потребителската електроника така и традиционни продукти с висок коефициент полезна стойност / цена.
  • развитието на франчайз концепцията като модел за управление на обектите, позволяваща реализиране на отлично клиентско обслужване и висока икономическа ефективност;
  • развитие на модел за базово възнаграждение и допълнително стимулиране на персонала, както и планирани обучения на служителите с фокус върху обслужването и цялостното клиентско преживяване в магазините;
  • развитието на собствения бранд Neo;
  • новаторска маркетинг програма с акцент, както върху цялостното представяне, така и върху индивидуалните особености на съответната локация;
  • развитие на онлайн канала за продажби и собствено приложение;
  • оптимизиране и дигитализиране на всички основни процеси в компанията;
  • цялостен ръст в продажбите и реализиране на оперативна печалба;

Дружеството осигурява повече от 1000 работни места на своите служители, като по този начин повишава заетостта в различни части на страната. Компанията е фокусирана върху развитието на собствен модел за базово възнаграждение и допълнително стимулиране на персонала, като стойността на трудовите възнаграждения и допълнителни финансови стимули, които дружеството заплаща на своите служители надвишава 900 хил. лева на месечна база. Осигуровките и данъците, които се внасят към държавата, по тази линия, са в размер на над 230 хил. лева на месец.

[[{"fid":"377680","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":512,"width":1030,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Освен ритейл частта и продажбите на дребно, където основно се концентрират усилията на компанията, Техномаркет България ЕАД все по-успешно се реализира и в износа на стоки за различни страни, най-вече в Европейския съюз, което е видно и от ръста на B2B продажбите.

Техномаркет България ЕАД работи както с голям брой български партньори, така и с повече от 200 производителя на стоки от САЩ, Европейския съюз, Япония, Корея, Турция, Китай и др., с които са сключени директни дистрибуторски договори, като реализираният оборот е над 230 млн. евро на годишна база. Дружеството е вносител и оторизиран дистрибутор за България на редица големи марки сред които Samsung, LG, Apple, Whirlpool, Philips, Gorenje, Miele, Sony, Bosch, Tefal, AEG, HP, собствената Neo, и др., чиито продукти или определени продуктови категории са достъпни за клиентите на компанията в цялата страна. Премиум бранда Miele се предлага ексклузивно в обектите от веригата, като дружеството е най-големия клиент за България на световния № 1 по производство и продажби на едра бяла техника бранд Whirlpool. Предоставената от „Българска банка за развитие“ ЕАД линия за банкови гаранции и акредитиви свидетелства за интензитета на бизнес отношенията с доставчиците на компанията.

Техномаркет България ЕАД заплаща редовно и без забава публичните си задължения в България, като само за изминалата календарна 2020 г. дружеството е внесло в държавната хазна над 4,6 млн. лева данъци. С оглед пазарната си позиция и устойчиво развитие на компанията и тук тенденцията е тези суми да нарастват.

Въпреки трудностите през изминалата 2020 година и настоящата 2021 година, белязани от развитието на COVID-кризата в страната и света и въведените ограничителни мерки относно дейността в търговските обекти, компанията съумя да запази най-ценните си ресурси - своите служители и клиенти, без да се възползва от възможността да получи държавна помощ за преодоляване на икономическите последствия от пандемията, въпреки че отговаряше на условията за това. Техномаркет България ЕАД подкрепи най-сериозно засегнатата сфера от обществения живот – здравната система, като през 2020 г. дари на Министерството на здравеопазването сума в размер 100 000 хил. лева за борбата с COVID-19. Също така, компанията непрекъснато подкрепя чрез дарения на стоки от асортимента си различни юридически лица с нестопанска цел, като Национално сдружение на сираците в България, Фондация „Надежда за нашите деца“, Сдружение „Да прегърнем дете“, Фондация „Национален фонд Св. Никола“, болници, детски градини, училища, читалища, домове за възрастни хора и др. като по този начин подпомага хора в затруднено положение.

Като неблагоприятни последици от кризата се оформиха и някои съществени промени в бизнес средата и икономиката, като например: съществени затруднения в доставките на стоки и резервни части, предизвикани от ограничени капацитети на заводите на производители и доставчици, поради въвеждането на COVID мерки, поскъпване на транспорта по море, недостиг на ключови компоненти за производството на битова електроника, съществено преструктуриране на търсенето, свързано с новия начин на живот през COVID пандемията и характеризиращо се с рязко покачване на търсенето на IT и комуникационни продукти за работа и обучение от дома, дребна и едра бяла техника, рязко покачване на дела на продажбите през он-лайн канала, съответно увеличаване на нуждата от допълнителни ресурси за доставка до дома, както и фокус върху качеството и безопасността на доставката, с оглед противоепидемичните мерки и повишената чувствителност на клиентите.

Въпреки това очакванията ни са за затвърждаване на доверието на нашите клиенти и на постигнатите положителни резултати, успешно запазване и развитие на позицията на активен и конкурентен участник в сектора търговия с битова техника и електроника, за която е характерна високата интензивност на иновациите в световен мащаб, като по този начин спомагаме за осигуряване достъпа на българския потребител до последните и най-авангардни технологии и цялостна дигитализация. Паралелно с това, успешно се развиват съпътстващи услуги за клиентите по професионална и компетентна консултация, доставка и монтаж, поддръжка, базово обучение, гаранционно и извънгаранционно обслужване и др. под.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ