Товарните превози намаляват с 6 на сто през първото тримесечие на 2018 г.

Товарните превози намаляват с 6 на сто през първото тримесечие на 2018 г.

Товарните превози намаляват с 6 на сто през първото тримесечие на 2018 г.

По предварителни сезонни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава намаление на превозените товари от товарния транспорт с 6 на сто. При извършената работа е регистрирано увеличение с 2,4 на сто.

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 2,9 и 2,8 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През първото тримесечие на 2018 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 2,6 и 5,4 на сто спрямо същия период на предходната година.

През първото тримесечие на 2018 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 27,456 млн. т, или с 5,99 млн. т по-малко спрямо съответното тримесечие на 2017 г., което основно се дължи на международните превози на автомобилния и железопътния транспорт. Извършената работа също намалява и достига 9,013 млрд. ткм в резултат на по-малкото средно превозно разстояние при международните превози.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2018 г. е 110,057 млн., или с 6,4 на сто по-малко спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-малкия брой превозени пътници при вътрешните превози. При железопътния транспорт се наблюдава намаление с 19,1 на сто, а при автобусния - с 5,8 на сто. Същевременно и извършената работа намалява с 6.9 на сто и достига 2,501 млрд. пътниккилометра, което е резултат от регистрирания спад от 21,2 на сто при железопътните превози в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.

Превозените товари от речния и морския транспорт през първото тримесечие на 2018 г. нарастват със 125,9 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2017 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт. Извършената работа също се увеличава и достига 302,7 млн. ткм поради по-голямото разстояние, на което са били превозени товарите от морския транспорт.

През първото тримесечие на 2018 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение на превозените пътници с 4,8 хил. пътници, което се дължи на международните превози. При извършената работа е отчетен спад спрямо първото тримесечие на предходната година поради по-малкото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците както от морския, така и от речния транспорт.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ